37.9k
Home  »  SNC „CREANŢE ŞI INVESTIŢII FINANCIARE”   »   Contabilizarea operațiunii de acceptare a cambiilor

Contabilizarea operațiunii de acceptare a cambiilor

04.03.2016133 views

Exemplul 2. În luna noiembrie 201X o entitate a livrat 200 unităţi de produse la preţul de 300 lei/unitatea (fără TVA). Suma TVA aferentă livrării constituie 12 000 lei [(300 lei x 200 unităţi) x 20%]. În luna decembrie 201X entitate a acceptat o cambie emisă de către cumpărător pentru achitarea produselor livrate cu scadenţa 5 luni şi o dobîndă anuală de 10%. Dobînda se calculează lunar din suma totală a creanţelor.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
în noiembrie 201X:
- valoarea produselor livrate în sumă de 60 000 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor comerciale şi veniturilor curente;
- TVA aferentă livrării în sumă de 12 000 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor comerciale şi datoriilor curente;
în decembrie 201X:
- cambia emisă de cumpărător în sumă de 72 000 lei (60 000 lei + 12 000 lei) - ca corespondenţă internă în cadrul creanţelor comerciale;
- dobînda lunară în sumă de 600 lei [(72 000 lei x 10%) : 12 luni] - ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...