37.9k
Home  »  SNC „CAPITAL PROPRIU ŞI DATORII”   »   Contabilizarea micșorării capitalului social

Contabilizarea micșorării capitalului social

09.03.2016169 views

Exemplul 4. Conform datelor din bilanţ la 31.12.201X, valoarea activelor nete ale unei societăţi cu răspundere limitată este mai mică decît capitalul social al societăţii cu 30 500 lei din cauza pierderilor neacoperite.
La 16 aprilie 201X+1 asociaţii societăţii au decis să micşoreze capitalul social al acesteia cu 30 500 lei în scopul acoperirii pierderilor anilor precedenţi.
La 29 aprilie 201X+1 a fost efectuată înregistrarea de stat a micşorării capitalului social al societăţii.

În baza datelor din exemplu, în aprilie 201X+1 entitatea contabilizează reducerea capitalului social în sumă de 30 500 lei - ca diminuare concomitentă a capitalului social şi pierderilor anilor precedenţi.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...