37.9k
Home  »  SNC „CONTRACTE DE LEASING”   »   Contabilizarea la locatar a activului restituit locatorului la rezilierea contractului înainte de termen

Contabilizarea la locatar a activului restituit locatorului la rezilierea contractului înainte de termen

04.03.2016125 views

Exemplul 8. O entitate a primit la începutul anului 201X în leasing financiar o încăpere comercială, pe 4 ani, valoarea rambursabilă fiind 600 000 lei, achitată anual în părţi egale. Valoarea reziduală estimativă a activului ce urmează a fi returnat locatorului la sfîrşitul termenului de leasing este 20 000 lei. Conform politicilor contabile locatarul calculează amortizarea activelor proprii similare prin metoda liniară. Activul primit în leasing a fost restituit locatorului la sfîrşitul anului 201X+2 (cu un an înainte de termen).

În baza datelor din exemplu, locatarul în anul 201X+2 la restituirea activului contabilizează:
- suma amortizării acumulate de 450 000 lei (600 000 lei : 4 ani x 3 ani) - ca diminuare concomitentă a amortizării şi imobilizărilor corporale; 
- cota neachitată a principalului în sumă de 170 000 lei (600 000 lei + 20 000 lei - 450 000 lei) - ca micşorare concomitentă a datoriilor şi imobilizărilor corporale.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...