37.9k
Home  »  SNC „DIFERENŢE DE CURS VALUTAR ŞI DE SUMĂ”   »   Contabilizarea diferenţor de sumă în cazul efectuării plăţii în avans parţiale şi aplicării cursului de schimb la data achitării creanţelor şi datoriilor

Contabilizarea diferenţor de sumă în cazul efectuării plăţii în avans parţiale şi aplicării cursului de schimb la data achitării creanţelor şi datoriilor

10.03.2016446 views

Exemplul 6. O entitate în baza contractului de vînzare - cumpărare a vîndut mărfuri altei entităţi rezidente a Republicii Moldova. Valoarea mărfurilor este exprimată în valută străină şi constituie 8 000 euro. Contractul prevede aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data achitării. La 27 mai 201X cumpărătorul a achitat în avans 40% din valoarea contractuală a mărfurilor, iar la 5 iunie 201X mărfurile au fost livrate. Achitarea finală a avut loc la 2 iulie 201X.
Cursul oficial al leului moldovenesc la data:
- 27.05.201X - 15,5808 lei/euro;
05.06.201X -15,6758 lei/euro;
02.07.201X - 15,5514 lei/euro.

În baza datelor din exemplu, entitatea - vînzător contabilizează:
în mai 201X:
- primirea avansului în contul livrării ulterioare a mărfurilor în sumă de 49 859 lei (3 200 euro x 15,5808 lei/euro) - ca majorare a numerarului şi datoriilor curente; 
în iunie 201X:
- valoarea mărfurilor vîndute în sumă de 125 103 lei [(49 859 lei + (4 800 euro x 15,6758 lei/euro)] - ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente;
- trecerea în cont a avansului primit anterior în sumă de 49 859 lei - ca diminuare concomitentă a datoriilor şi creanţelor curente;
în iulie 201X:
- primirea plăţii finale pentru mărfurile vîndute în sumă de 74 647 lei (4 800 euro x 15,5514 lei/euro) - ca majorare a numerarului şi diminuare a creanţelor curente;
- diferenţa de sumă nefavorabilă aferentă creanţelor neachitate în sumă de 597 lei [(4 800 euro x (15,5514 lei/euro - 15,6758 lei/euro)] - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a creanţelor curente.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...