37.9k
Home  »  SNC „DIFERENŢE DE CURS VALUTAR ŞI DE SUMĂ”   »   Contabilizarea diferenţelor de sumă în cazul aplicării cursului de schimb la data achitării creanţelor şi datoriilor

Contabilizarea diferenţelor de sumă în cazul aplicării cursului de schimb la data achitării creanţelor şi datoriilor

10.03.2016286 views

Exemplul 5. La 10 octombrie 201X două entităţi rezidente ale Republicii Moldova (neplătitoare de TVA) au încheiat un contract de vînzare - cumpărare a mărfurilor, valoarea acestora fiind exprimată în euro. La 15 octombrie 201X vînzătorul a livrat 100 unităţi de marfă în valoare de 5 000 euro. Clauzele contractuale prevăd efectuarea plăţii în moneda naţională prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data achitării. Achitarea a fost efectuată la 10 noiembrie 201X.
Cursul oficial al leului moldovenesc la data:
15.10.201X - 15,1220 lei/euro,
10.11.201X - 15,3252 lei/euro.

În baza datelor din exemplu, se contabilizează:

  • la entitatea - vînzător:

în octombrie 201X:
- valoarea mărfurilor vîndute în sumă de 75 610 lei (5 000 euro x 15,1220 lei/euro) - ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente;
în noiembrie 201X:
- achitarea creanţelor privind mărfurile vîndute în sumă de 76 626 lei (5 000 euro x 15,3252 lei/euro) - ca majorare a numerarului şi diminuare a creanţelor curente;
- diferenţa de sumă favorabilă aferentă vînzării mărfurilor în sumă de 1 016 lei [5 000 euro x (15,3252 lei/euro - 15,1220 lei/euro)] - ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente;

  • la entitatea - cumpărător:

în octombrie 201X:
- valoarea mărfurilor procurate în sumă de 75 610 lei (5 000 euro x 15,1220 lei/euro) - ca majorare concomitentă a stocurilor şi datoriilor curente;
în noiembrie 201X:
- achitarea datoriilor pentru mărfurile procurate în sumă de 76 626 lei (5 000 euro x 15,3252 lei/euro) - ca diminuare concomitentă a datoriilor curente şi numerarului;
- diferenţa de sumă nefavorabilă aferentă procurării mărfurilor în sumă de 1016 lei [5 000 euro x (15,1220 lei/euro - 15,3252 lei/euro)] - ca majorarea concomitentă a cheltuielilor şi datoriilor curente.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...