37.9k
Home  »  SNC „DIFERENŢE DE CURS VALUTAR ŞI DE SUMĂ”   »   Contabilizarea diferenţelor de curs valutar favorabile şi nefavorabile aferente aporturilor în capitalul social al entităţii

Contabilizarea diferenţelor de curs valutar favorabile şi nefavorabile aferente aporturilor în capitalul social al entităţii

10.03.2016239 views

Exemplul 4. Conform actelor de constituire semnate, capitalul social al entităţii este format integral din aporturi băneşti ale fondatorilor străini în sumă de 289 761 lei (sau 25 836 dolari SUA).
La momentul înregistrării de stat a entităţi - 8 mai 201X, fondatorii străini au virat în contul provizoriu al acesteia aporturi în sumă de 15 000 dolari SUA. Datoria fondatorilor privind aportul neachitat în mărime de 10 836 dolari SUA a fost stinsă la 22 iunie 201X.
Cursul oficial al leului moldovenesc la data:
08.05.201X - 11,2154 lei/dolar SUA;
22.06.201X - 11,2049 lei/dolar SUA.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
în mai 201X:
- constituirea capitalului social în mărime de 289 761 lei (25 836 dolari SUA x 11,2154 lei/dolar SUA) - ca majorare concomitentă a capitalului nevărsat şi capitalului social;
- primirea numerarului în contul achitării aporturilor fondatorilor în sumă de 168 231 lei (15 000 dolari SUA x 11,2154 lei/dolar SUA) - ca majorare a numerarului şi diminuare a capitalului nevărsat;
în iunie 201X:
- achitarea finală de către fondatori a capitalului nevărsat în sumă de 121 416 lei (10 836 dolari SUA x 11,2049 lei/dolar SUA) - ca majorare a numerarului şi diminuare a capitalului nevărsat;
- diferenţa de curs valutar nefavorabilă în sumă de 114 lei [10 836 dolari SUA x (11,2049 lei/dolar SUA - 11,2154 lei/dolar SUA)] - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a capitalului nevărsat.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...