37.9k
Home  »  SNC „CAPITAL PROPRIU ŞI DATORII”   »   Contabilizarea diferențelor apărute între valoarea efectivă a activelor primite sau care urmează a fi primite și mărimea nominală a aporturilor proprietarilor

Contabilizarea diferențelor apărute între valoarea efectivă a activelor primite sau care urmează a fi primite și mărimea nominală a aporturilor proprietarilor

09.03.2016147 views

Exemplul 2. La înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni 5 000 de acţiuni ordinare cu valoarea nominală de 10 lei au fost plasate la preţul de 12 lei/acţiune. Înregistrarea de stat a societăţii a avut loc la 15 mai 201X. Fondatorii societăţii pe acţiuni, în conformitate cu actele de constituire, au depus numerarul la valoarea integrală a acţiunilor în sumă de 60 000 lei (5 000 acţiuni x 12 lei). Acţiunile societăţii au fost înregistrate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare la 28.05.201X.

În baza datelor din exemplu, în mai 201X entitatea contabilizează:
- capitalul nevărsat în sumă de 60 000 lei (5 000 acţiuni x 12 lei) - ca majorare concomitentă a capitalului nevărsat şi a capitalului neînregistrat în sumă de 50 000 lei (5 000 acţiuni x 10 lei) şi a capitalului suplimentar în sumă de 10 000 lei (5 000 acţiuni x 2 lei);
- aporturile băneşti primite în sumă de 60 000 lei - ca majorare a numerarului şi diminuare a capitalului nevărsat;
- capitalul social în sumă de 50 000 lei (5 000 acţiuni x 10 lei) - ca majorare a capitalului social şi diminuare a capitalului neînregistrat.
Diferenţa dintre valoarea activelor primite în contul achitării acţiunilor (60 000 lei) şi valoarea nominală a acţiunilor (50 000 lei) constituie capitalul suplimentar al entităţii.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...