37.9k
Home  »  Indicaţii metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale   »   Contabilizarea diferenţei de curs valutar de către organizaţiile necomerciale la data raportării

Contabilizarea diferenţei de curs valutar de către organizaţiile necomerciale la data raportării

11.03.2016482 views

Exemplul 5. În decembrie 201X la contul valutar al organizaţiei necomerciale s-au încasat mijloace aferente grantului pe un termen de 10 luni în sumă de 4 000 dolari S.U.A., care nu s-au utilizat pînă la data raportării.
Cursul oficial al leului moldovenesc constituie la data: 
- primirii grantului - 14,70 lei/dolar S.U.A;
- raportării (31.12.201X) - 14,65 lei/dolar S.U.A. 

Conform condiţiilor exemplului, la data raportării organizaţia necomercială contabilizează diferenţa de curs valutar nefavorabilă - ca diminuare concomitentă a numerarului la conturile curente în valută străină şi a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială curente în sumă de 200 lei [(4 000 dolari S.U.A. x 14,65 lei/dolar S.U.A.) - (4 000 dolari/S.U.A. x 14,70 lei/dolar S.U.A.)].

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...