37.9k
Home  »  SNC „PĂRŢI AFILIATE ŞI CONTRACTE DE SOCIETATE CIVILĂ”   »   Contabilizarea decontărilor efectuate în cazul în care una dintre părţile afiliate îşi asumă obligaţiile altei părţi

Contabilizarea decontărilor efectuate în cazul în care una dintre părţile afiliate îşi asumă obligaţiile altei părţi

10.03.2016510 views

Exemplul 10. Entităţile „B" şi „C" sînt părţi afiliate.Din lipsa de numerar la entitatea „C", entitatea „B", acţionînd în calitate de garant, la 25 februarie 201X a transferat furnizorului din numele părţii afiliate „C" un avans în sumă de 50 000 lei. La 3 martie 201X entitatea „C" a achitat datoria faţă de entitatea „B".

În baza datelor din exemplu, entităţile contabilizează:
entitatea „B":
- transferarea avansului din numele părţii afiliate în sumă de 50 000 lei - ca majorare a creanţelor părţilor afiliate şi diminuare a numerarului;
- decontarea creanţelor părţilor afiliate în sumă de 50 000 lei - ca majorare a numerarului şi diminuare a creanţelor părţilor afiliate;
entitatea „C":
- recunoaşterea avansului acordat de partea afiliată în sumă de 50 000 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor curente şi datoriilor faţă de părţile afiliate;
- achitarea datoriilor faţă de părţile afiliate în sumă de 50 000 lei - ca diminuare concomitentă a datoriilor faţă de părţile afiliate şi numerarului.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...