37.9k
Home  »  SNC „IMOBILIZĂRI NECORPORALE ŞI CORPORALE”   »   Contabilizarea costurilor de explorare (de pregătire spre extracţie) a resurselor minerale

Contabilizarea costurilor de explorare (de pregătire spre extracţie) a resurselor minerale

04.03.2016768 views

 Exemplul 21. În timpul lucrărilor de explorare aferente pietrei brute din sectorul nr.1 al terenului atribuit, entitatea a suportat următoarele costuri:
serviciile entităţilor terţe - 500 000 lei;
cu personalul - 1 612 000 lei; 
privind amortizarea mijloacelor fixe - 285 000 lei; 
privind amortizarea dreptului de extracţie - 3 000 lei; 
de combustibil, lubrifianţi, piese de schimb şi alte materiale - 1 920 000 lei; 
privind reparaţia mijloacelor fixe în antrepriză - 150 000 lei; 
de energie electrică - 480 000 lei;
serviciile activităţilor auxiliare - 364 000 lei;
privind dobînda pentru creditul primit de la o banca comercială - 140 000 lei;
aferente pierderilor producţiei agricole ce urmează a fi recuperate unei еntităţi agricole - 24 000 lei.
Costul nisipului obţinut din lucrările de explorare estimat la valoarea realizabilă netă este de 80 000 lei. Volumul estimat al pietrei brute spre extracţie perfectat prin procesul-verbal nr.1 în anul 201X constituie 900 000 m3.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
- recunoaşterea costurilor de explorare (de pregătire spre extracţie) a resurselor minerale în suma de 5 478 000 lei ca majorare a imobilizărilor corporale şi:
majorare a datoriilor curente - 2 906 000 lei (500 000 lei + 1 612 000 lei + 480 000 lei + 150 000 lei + 140 000 lei + 24 000 lei);
majorare a amortizării imobilizărilor necorporale şi corporale - 288 000 lei (285 000 lei + 3 000 lei);
diminuare a stocurilor - 1 920 000 lei;
diminuare a costurilor serviciilor auxiliare - 364 000 lei;
- înregistrarea la intrări a substanţelor minerale utile conexe în sumă de 80 000 lei - ca majorare a stocurilor şi diminuare a costurilor de explorare;
- înregistrarea resurselor minerale în sumă de 5 398 000 lei (5 478 000 lei - 80 000 lei) - ca majorare a imobilizărilor corporale (resurselor minerale spre extracţie) şi diminuare a imobilizărilor corporale (pregătire a resurselor minerale spre extracţie).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...