37.9k
Home  »  SNC „COSTURILE ÎNDATORĂRII”   »   Contabilizarea costurilor îndatorării la cheltuieli curente

Contabilizarea costurilor îndatorării la cheltuieli curente

09.03.2016306 views

Exemplul 2. În anul 201X o entitate a primit la:
1 martie un credit bancar în sumă de 900 000 lei pe un termen de 5 ani cu rata dobînzii anuală de 16% care se calculează şi se achită lunar;
1 iulie un overdraft bancar pe un termen de 30 zile în sumă de 210 000 lei cu rata dobînzii anuală de 20%;
1 octombrie un împrumut în valută străină în sumă de 25 000 euro cu rata dobînzii anuală de 10% care se calculează şi se achită trimestrial;
1 noiembrie un utilaj în leasing financiar în valoare de 3 200 000 pe o durată de 7 ani cu rata dobînzii anuale de 12% care se calculează şi se achită lunar.
Cursul oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei a constituit:
la 1 octombrie 201X - 17,0961 lei/euro;
la 31 decembrie 201X - 17,3252 lei/euro.

În baza datelor din exemplu, costurile îndatorării ale entităţii în anul 201X constituie 204 055,75 lei, inclusiv:
- dobînda aferentă creditului bancar pe termen lung - 120 000 lei (900 000 lei x 10 luni : 12 luni x 16%);
- dobînda aferentă overdraftului bancar - 3 500 lei (210 000 lei x 30 zile : 360 zile x 20%);
- dobînda aferentă împrumutului în valută străină - 10 828,25 lei (25 000 euro x 17,3252 lei/euro x 3 luni : 12 luni x 10%);
- diferenţele de curs valutar aferente împrumutului în valută străină - 5 727,5 lei [25 000 euro x (17,3252 lei/euro - 17,0961 lei/euro)];
- dobînda aferentă leasingului financiar - 64 000 lei (3 200 000 lei x 12% x 2 luni : 12 luni).
Costurile îndatorării pentru anul 201X în sumă de 204 055,75 lei se contabilizează ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi datoriilor curente.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...