37.9k
Home  »  SNC „CHELTUIELI”   »   Contabilizarea costului vînzărilor în cazul în care vînzarea şi returnarea mărfii au loc în perioade de gestiune diferite

Contabilizarea costului vînzărilor în cazul în care vînzarea şi returnarea mărfii au loc în perioade de gestiune diferite

09.03.2016252 views

Exemplul 10. Utilizînd datele din exemplul 9, să presupunem că cumpărătorul a returnat teracota în luna ianuarie 201X+1. În conformitate cu politicile contabile, pierderile din returnare pot fi:
înregistrate ca cheltuieli curente (varianta I);
compensate pe seama provizionului (varianta II).

Conform datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
în noiembrie 201X: 
- valoarea de vînzare a teracotei în sumă de 150 000 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente;
- valoarea contabilă a teracotei vîndute în sumă de 120 000 lei - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a stocurilor; 
în ianuarie 201X+1:
- valoarea contabilă a teracotei returnate în sumă de 9 600 lei (80 m2 x 120 lei) - ca majorare a stocurilor şi diminuare a creanţelor curente;
- pierderile din returnarea teracotei: 
varianta I: ca majorare a cheltuielilor şi diminuare a creanţelor curente (dacă creanţele nu au fost achitate pînă la data returnării bunurilor) sau ca majorare a datoriilor curente (dacă creanţele au fost achitate pînă la data returnării bunurilor) în sumă de 2 400 lei (12 000 lei - 9 600 lei);
varianta II: ca diminuare a provizionului constituit anterior şi creanţelor curente (dacă creanţele nu au fost achitate pînă la data returnării bunurilor) sau ca majorare a datoriilor curente (dacă creanţele au fost achitate pînă la data returnării bunurilor) în sumă de 2 400 lei (12 000 lei - 9 600 lei).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...