37.9k
Home  »  Indicaţii metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor   »   Contabilizarea costului serviciilor/produselor subdiviziunilor auxiliare evaluate la cost planificat

Contabilizarea costului serviciilor/produselor subdiviziunilor auxiliare evaluate la cost planificat

11.03.2016385 views

Exemplul 4. O entitate dispune de o secţie de transport şi o cazangerie care prestează servicii secţiilor de bază, oficiului entităţii, terţilor şi reciproc una la alta. Conform politicilor contabile ale entităţii, costurile de producţie se înregistrează prin aplicarea conturilor de gestiune, livrările reciproce dintre secţiile auxiliare se evaluează la cost planificat. Pentru septembrie 201X costul planificat al serviciilor prestate de secţia de transport constituie 4,3 lei pe t/km, iar costul planificat al aburilor produşi de cazangerie - 1,1 lei/m3.
În septembrie 201X secţia de transport a prestat servicii în volum de 10 920 t/km, inclusiv 6 500 t/km pentru secţiile de bază, 2 620 t/km - pentru oficiul entităţii, 340 t/km - pentru cazangerie şi 1 460 t/km - pentru terţi. În această lună secţia de transport a suportat costuri în suma de 48 438 lei, cu excepţia costului aburului consumat în volum de 2 500 m3.

În baza datelor din exemplu, entitatea în septembrie 201X contabilizează costul aburului consumat în secţia de transport în sumă de 2 750 lei (2 500 m3 x 1,1 lei) - ca majorare a costurilor activităţilor auxiliare (secţiei de transport) şi diminuare a costurilor activităţilor auxiliare (cazangerie).
În septembrie 201X costul efectiv al serviciilor secţiei de transport constituie 4,7 lei pe t/km (48 438 lei + 2 750 lei - 340 t/km x 4,3 lei pe t/km) : (10 920 t/km - 340 t/km).
Entitatea decontează costurile secţiei de transport aferente serviciilor prestate în septembrie 201X pentru:
- secţiile de bază - ca majorare a costurilor activităţilor de bază şi diminuare a costurilor activităţilor auxiliare (secţiei de transport) în sumă de 30 550 lei (6 500 t/km x 4,7 lei pe t/km);
- oficiul entităţii - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a costurilor activităţilor auxiliare (secţiei de transport) în sumă de 12 314 lei (2 620 t/km x 4,7 lei pe t/km);
- terţi - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a costurilor activităţii auxiliare (secţiei de transport) în sumă de 6 862 lei (1 460 t/km x 4,7 lei pe t/km);
- cazangerie - ca majorare a costurilor activităţilor auxiliare (cazangerie) şi diminuare a costurilor activităţilor auxiliare (secţiei de transport) în sumă de 1 462 lei (340 t/km x 4,3 lei pe t/km).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...