37.9k
Home  »  SNC „IMOBILIZĂRI NECORPORALE ŞI CORPORALE”   »   Contabilizarea costului de intrare al imobilizărilor necorporale create în cadrul entităţii

Contabilizarea costului de intrare al imobilizărilor necorporale create în cadrul entităţii

04.03.2016180 views

Exemplul 12. O entitate a elaborat cu forţele proprii un website pentru plasare în reţeaua Internet. Costurile aferente elaborării website-ului includ: 
costul materialelor consumate - 1 200 lei;
costurile cu personalul - 15 180 lei;
amortizarea calculatoarelor folosite pentru elaborarea website-ului - 1 600 lei;
designul website-ului, elaborat de către o persoană terţă - 4 300 lei;
plata pentru înregistrarea numelui de domen şi alte servicii aferente plasării website-ului - 1200 lei.
Website-ul creat corespunde cerinţelor de recunoaştere a imobilizărilor necorporale, iar drepturile exclusive de utilizare a website-ului aparţin entităţii.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
- costurile pentru elaborarea website-ului în suma de 23 480 lei (1 200 lei + 15 180 lei + 1 600 lei + 4 300 lei + 1 200 lei) - ca majorare a imobilizărilor necorporale în curs de execuţie şi diminuare a stocurilor, majorare a amortizării mijloacelor fixe şi a datoriilor curente;
- costul de intrare a website-ului transmis în folosinţă în sumă de 23 480 lei - са majorare a imobilizărilor necorporale şi diminuare a imobilizărilor necorporale în curs de execuţie.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...