37.9k
Home  »  SNC „IMOBILIZĂRI NECORPORALE ŞI CORPORALE”   »   Contabilizarea costului de intrare a imobilizărilor corporale

Contabilizarea costului de intrare a imobilizărilor corporale

04.03.2016205 views

Exemplul 1. O entitate a achiziţionat un utilaj tehnologic la preţ de 150 000 lei. Costurile direct atribuibile includ: costul serviciilor de transport - 7 500 lei, costurile cu personalul aferente încărcării-descărcării - 3 500 lei şi costurile aferente punerii în funcţiune şi testării activului - 12 000 lei.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează costul de intrare a obiectului în suma de 173 000 lei (150 000 lei + 7 500 lei + 3 500 lei + 12 000 lei) - ca majorare a imobilizărilor corporale în curs de execuţie concomitent cu majorarea datoriilor curente şi diminuarea activelor utilizate pentru pregătirea obiectului spre exploatare. La transmiterea obiectului în exploatare entitatea înregistrează majorarea mijloacelor fixe şi diminuarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...