37.9k
Home  »  SNC „CREANŢE ŞI INVESTIŢII FINANCIARE”   »   Contabilizarea costul de intrare al valorilor mobiliare

Contabilizarea costul de intrare al valorilor mobiliare

09.03.2016604 views

Exemplul 11. O entitate prin intermediul unei companii de brokeri a procurat 300 de acţiuni la preţul de 80 lei/acţiunea, valoarea nominală fiind de 75 lei/acţiunea. Costurile aferente procurării acţiunilor au constituit 1 800 lei.
La momentul iniţierii tranzacţiei pentru procurarea acţiunilor şi achitarea serviciilor de brokeraj entitatea a transferat companiei de brokeri numerar în sumă de 25 800 lei.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
- virarea numerarului pentru efectuarea tranzacţiilor cu valori mobiliare în sumă de 25 800 lei - ca majorare a creanţelor curente şi diminuare a numerarului; 
- valoarea acţiunilor la preţul de procurare în sumă de 24 000 lei (300 acţiuni x 80 lei/acţiune) - ca majorare a investiţiilor financiare şi diminuare a creanţelor curente; 
- costurile aferente procurării acţiunilor în sumă de 1 800 lei - ca majorare a investiţiilor financiare şi diminuare a creanţelor curente.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...