37.9k
Home  »  SNC „CAPITAL PROPRIU ŞI DATORII”   »   Contabilizarea acoperirii pierderilor anilor precedenţi din contul contribuțiilor asociaților

Contabilizarea acoperirii pierderilor anilor precedenţi din contul contribuțiilor asociaților

09.03.2016433 views

Exemplul 9. Conform bilanţului valoarea activelor nete ale unei societăţi cu răspunderea limitată la 31.12.201X este mai mică decît capitalul social al entităţii cu 9 500 lei din cauza pierderilor neacoperite. În condiţiile imposibilităţii compensării acestor pierderi pe seama reducerii capitalului social sau altor elemente de capital propriu, asociaţii la 3 aprilie 201X+1 au decis să acopere pierderile din contul contribuţiilor asociaţilor. Contribuţiile respective au fost achitate sub formă de numerar în aceeaşi lună.

În baza datelor din exemplu, în aprilie 201X+1 entitatea contabilizează:
- acoperirea pierderilor în sumă de 9 500 lei - ca majorare a capitalului nevărsat şi diminuare a pierderilor neacoperite ale anilor precedenţi;  
- încasarea numerarului în contul acoperirii pierderilor în sumă de 9 500 lei - ca majorare a numerarului şi diminuare a capitalului nevărsat.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...