37.9k
Home  »  SNC „INVESTIŢII IMOBILIARE”   »   Contabilitatea vânzării investițiilor imobiliare

Contabilitatea vânzării investițiilor imobiliare

04.03.2016293 views

Exemplul 12. O entitate dispune de o clădire transmisă în leasing operaţional, termenul căruia expiră la 31.03.201X. Conform politicilor contabile, investiţiile imobiliare sînt evaluate conform metodei bazate pe cost. În aprilie 201X clădirea a fost vîndută la preţ de 480 000 lei, costul de intrare a clădirii constituie 900 000 lei, iar suma amortizării acumulate - 400 000 lei.

În baza datelor din exemplu, în aprilie 201X entitatea contabilizează:
- venitul din vînzarea clădirii cu suma de 480 000 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente;
- amortizarea acumulată a clădirii în sumă de 400 000 lei - ca diminuare concomitentă a amortizării investiţiilor imobiliare şi investiţiilor imobiliare;
- valoarea contabilă a clădirii vîndute cu suma de 500 000 lei (900 000 lei - 400 000 lei) - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a investiţiilor imobiliare.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...