37.9k
Home  »  Articole  »  Contabilitate   »   Contabilitatea: trecut, prezent și viitor

Contabilitatea: trecut, prezent și viitor

04.04.20159.031 views Mihai Popovici, Contabil
(1 voturi, medie: 3,00 din 5)
Se încarcă...

"Contabilitatea este judecătorul drept al trecutului,consilierul prezentului și ghidul indispensabil al viitorului"
J. Fr. Schär

Se poate discuta mult despre apariția contabilității. Cercetătorii au descoperit că oamenii primitivi făceau inscripții pe pereții peșterilor unde indicau prin diferite picturi câte animale au vânat și au mâncat, câte piei au jupuit și câte haine au făcut din ele. Deci, de aici ar rezulta că o formă de contabilitate s-a născut concomitent cu gândirea umană.

Mai târziu, odată cu apariția scrisului au apărut și primele evidențe contabile, atunci când cu o vergea ascuțită de lemn, se scria pe o placă de argilă umedă numele părților, obligațiile asumate și obiectele comercializate. Părțile semnau atestând astfel corectitudinea datelor înscrise.

Apariția și utilizarea papirusului a ușurat și mai mult înregistrarea și detalierea tranzacțiilor comerciale. În această perioadă apar primele forme de control a înscrisurilor contabile. Un obstacol în calea dezvoltării evidenței contabile îl reprezenta lipsa unităților de măsură comune pentru toate bunurile tranzacționate. Apariția primelor monede a generat dezvoltarea atât a contabilității cât și a activității financiar bancare.

Totuși, contabilitatea ca știință apare abia în anul 1494, atunci când în orașul italian Veneția, călugărul și matematicianul Luca Pacioli, denumit mai târziu „părintele contabilității" pentru contribuțiile sale de pionierat în acest domeniu, a publicat 2 tratate ale sale : „Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita" și „Divina Proportione". În aceste tratate era un capitol aparte numit „Tratat particular despre conturi și înregistrări" (Tractatus particularis de computis et scripturis), în care erau descrise practicile negustorilor venețieni din acea perioadă, precum și particularitățile contabilității în partidă dublă.

În tratatul său, Luca Pacioli menționează despre utilizarea a trei registre contabile, pentru înregistrarea afacerilor comercianților italieni, cum ar fi:

  • memorialul: care permitea înregistrarea tuturor operațiilor, fără analiză, în moneda în care s-au efectuat tranzacțiile;
  • jurnalul: în care se opera articolele contabile pe debit și credit și îndeplinea dublul rol: de reclasificare cronologica a operațiilor și de exprimare a acestora într-o singură unitate de cont (moneda);
  • cartea - mare: în care debitele și creditele erau diferențiate cu claritate, pe conturi.

Prima definiție dată contabilității aparține tot lui Luca Pacioli, potrivit căruia: „Contabilitatea este considerată ca un ansamblu de principii și reguli privind înregistrarea în partidă dublă a averii (mobilă și imobilă) ce aparține unui negustor, precum și toate afacerile sale (mari și mărunte), în ordinea în care au avut loc".

Noțiunile Debit și Credit provin din limba latină. Astfel, „debet" ar însemna „este dator", iar „debitum" înseamnă „datorie", cuvântul credit fiind antonimul lui debit.

După apariția acestui tratat, traducerea și răspândirea lui a dus la dezvoltarea contabilității în ritmuri mai mari. În anul 1543, a fost publicată prima carte de contabilitate, în limba engleză, de către John Gouge or Gough întitulată „A Profitable Treatyce called the Instrument or Boke to learn to knowe the good order of the kepyng of the famouse reconynge, called in Latin, Dare and Habere, and, in Englyshe, Debitor and Creditor."

În spațiul românesc, primele lucrări de contabilitate au apărut abia secolul XIX, cu o întârziere de aproape trei secole față de țările europene occidentale, reprezentând, în cea mai mare parte traduceri ale unor cărți de contabilitate, scrise de autori francezi, germani sau italieni.

În Moldova și în Țara Româneasca, primele Regulamentele Organice privind ținerea contabilității, au fost aprobate în anii 1831 și 1832, acestea punând bazele organizării contabilității publice și a învățământului contabil. În anul 1865 a fost elaborată legea contabilității publice care s-a aplicat timp de 30 de ani, cu o serie de modificări. Contabilitatea publică s-a extins treptat și în celelalte domenii ale administrației publice prin legea din anul 1895. Niciuna din aceste legi, apărute nu face referire la sistemul științific al partidei duble, iar contabilitatea în partidă dublă devine obligatorie abia prin legea din anul 1929.

Primele cărți de contabilitate editate în spațiul nostru sunt următoarele:

  • 1837 Pravila comertiala de Emanoil Ioan Nikifor - aceasta este prima carte în limba română, scrisă cu litere chirilice, fiind o traducere a unei lucrări scrise de un autor austriac. Datorită lui E.I. Nikifor, au fost cunoscute noțiunile de contabilitate, comerț și morală, drept comercial și aspecte privind calculul economic.
  • 1840 Epistolarul de Vasile Urzescu -lucrarea se afla sub influența literaturii contabile franceze și era apreciată pentru originalitatea explicațiilor, înțelegerea problemelor de tehnică contabilă, claritatea și simplitatea exprimării.
  • 1844 Doppia Skriptura de Dimitrie Iarcu - este o traducere din limba franceză a unei lucrări de contabilitate scrisă de J. Jaclot și structurată în 21 de lecții, astfel încât să permită însușirea contabilității fără profesor.

În Republica Moldova, printre primele acte normative și legislative privind ținerea contabilității au fost Legea contabilității nr. 426 din 04.04.1995, prin care au fost aprobate principiile metodologice unice ale contabilităţii şi rapoartelor financiare, modul de organizare şi ţinere a contabilităţii, întocmire şi prezentare a rapoartelor financiare. Prin Ordinul Ministerul Finanţelor nr. 174 din 25.12.1997, au fost aprobate şi puse în aplicare Standardelor Naţionale de Contabilitate şi Planului de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor, prin care Republica Moldova s-a raportat la sistemul mondial de contabilitate şi statistică. În prezent există o nouă lege a contabilității, Legea nr. 113 din 27.04.2007 și noi Standarde Naționale de Contabilitate.

Contabilitatea se dezvoltă zi de zi în pas cu celelalte domenii și nu ne rămâne decât să participăm fiecare la această dezvoltare a ei. Doar prin contribuția fiecărui contabil vom ajunge să avem un sistem perfect.

-----------------------------
Surse:
1 http://ro.wikipedia.org/
2 http://contabilizat.blogspot.com/2009/08/primele-carti-de-contabilitate-in.html
3 http://biblioteca.regielive.ro/cursuri/contabilitate/bazele-contabilitatii-16352.html

Comentarii

  1. Victoria Bernic spune:

    Va apreciem si va multumim pentru informarea continua care contribuie direct la dezvoltarea noastra profesionala. Cu respect, in numele echipei de contabili a SRL „Agrosfera-BM” Victoria Bernic

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...