37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Contabilitatea simplificată pentru firmele mici din România

Contabilitatea simplificată pentru firmele mici din România

03.08.20111.294 views Ziarul Financiar
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Contabilitatea simplificată pentru firmele mici din România

 

Detaliile legislative privind ţinerea contabilităţii simplificate la firmele mici, cu afaceri de sub 35.000 de euro, au fost publicate în Monitorul Oficial, prevederile aplicându-se începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar al anului 2011.

Ideea sistemului simplificat de contabilitate a fost inclusă în actul normativ prin care s-a modificat Legea Contabilităţii în primăvara acestui an. Conform modificărilor, orice absolvent de studii economice superioare poate întocmi evidenţa contabilă a firmelor care au cifră de afaceri şi active mai mici de 35.000 de euro.

Absolvenţii de studii economice superioare pot în acelaşi timp să organizeze şi să ţină contabilitatea, precum şi să întocmească şi să semneze situaţiile financiare la firmele care au afaceri de sub 35.000 de euro pe an. Până în prezent, doar membrii Corpului Experţi'lor Contabili şi Contabililor Autorizaţi (CECCAR) puteau realiza toate cele patru operaţiuni.

Sistemul simplificat de contabilitate a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor 2.239 /2011. Regulile pe baza cărora va fi condusă evidenţa contabilă în regim simplificat şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o firmă pentru a putea opta pentru acest regim sunt câteva dintre prevederile incluse în ordin. Totodată, sunt incluse regulile privind aprobarea, semnarea şi publicarea situaţiilor financiare.

Prin sistem simplificat de contabilitate se înţelege un set de reguli de bază privind evaluarea, înregistrarea elementelor patrimoniale utilizând un plan de conturi simplificat şi prezentarea acestora în situaţiile financiare anuale ce cuprind bilanţ şi cont de profit şi pierdere simplificate.

Pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate persoanele care în exerciţiul financiar precedent au îndeplinit următoarele două criterii: cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro.

Contabilitatea poate fi organizată şi condusă pe bază de contracte sau convenţii civile încheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, iar răspunderea revine acestor persoane.

Cine nu poate opta pentru sistemul simplificat:

- companiile naţionale, societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste;

- firmele ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată;

- entităţile a căror activitate este reglementată şi supravegheată de CNVM, de CSA, de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum şi cele a căror activitate este reglementată de BNR;

- subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin companiilor cu sediul în străinătate şi subunităţile din străinătate ale firmelor din România a căror activitate este reglementată şi supravegheată de instituţiile enumerate anterior;

- companiile care aparţin unui grup de societăţi şi intră în perimetrul de consolidare a unei societăţi-mamă cu sediul în România, care are obligaţia de a întocmi situaţii financiare anuale consolidate.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...