37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Construcţie executată de firma de construcţii este subdiviziune sau nu?

Construcţie executată de firma de construcţii este subdiviziune sau nu?

24.12.2010 4.838 views

Artur Morarenco
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Construcţie executată de firma de construcţii este subdiviziune sau nu?

 

Firma de construcţii construieşte anexa la o clădire, autorizaţia de construcţii aparţine asociaţiei de locatari, pentru care se face construcţia. Constituie această construcţie o subdiviziune pentru firma de construcţie? Şi dacă da, se înregistrează la IFS?

Conform art.5 (29) din Codul Fiscal, subdiviziune este o unitate structurală a întreprinderii, instituţiei organizaţiei (filială, reprezentanţă, sucursală, secţie, magazin, depozit etc.), situată în afara locului ei de reşedinţă de bază, care exercită unele din atribuţiile acesteia.

În opinia noastră, construcţia executată de către firma de construcţii nu constituie o subdiviziune, deoarece ea nu exercită atribuţiile firmei. Construcţia dată, pentru firma de construcţii, constituie o marfă, care va fi realizată ulterior. Respectiv aceasta nu trebuie înregistrată la serviciul fiscal.

Opinia inspectoratului fiscal însă este una diametral opusă. Contrar prevederilor art.5(29), care defineşte subdiviziunea astfel încît nu toate construcţiile şi terenurile aflate la bilanţ corespund sensului acesteia şi art.6 (8 b) din Codul Fiscal, care presupune bazarea întregului sistem fiscal pe principiul certitudinii impunerii – existenţa de norme juridice clare, care exclud interpretările arbitrare, inspectoratul fiscal consideră că orice imobil care se află la bilanţul întreprinderii şi chiar orice imobil arendat pe o perioadă de 1 an şi mai mult trebuie înregistrat la inspectoratul fiscal teritorial cu atribuirea codului subdiviziunii. În unele scrisori recente inspectoratul fiscal prevede că chiar şi un panou publicitar aflat în altă localitate decît sediul trebuie înregistrat la inspectorat ca subdiviziune.

Această tratare reiese din faptul că taxele locale, precum şi impozitul pe bunurile imobiliare se achită la bugetele unităţilor administrativ teritoriale locale, unde se află obiectul impunerii. Iar la prezentarea dărilor de seamă fiscale pe aceste taxe/impozite, contribuabilul trebuie să înscrie în anexele la aceste dări de seamă suma impozitului spre plată care se atribuie fiecărei subdiviziuni (pe fiecare subdiviziune).

Astfel, firma de construcţii va avea obligaţia de a înregistra construcţia în calitate de subdiviziune şi de a calcula achita impozitului pe bunurile imobiliare, în caz că construcţia cade sub incidenţa art.278 (1) din Codul Fiscal, adică se află la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult, şi rămîne nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie.

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...