37.9k
Home  »  SNC „CAPITAL PROPRIU ŞI DATORII”   »   Constituirea rezervelor pe seama profitului și utilizarea lor

Constituirea rezervelor pe seama profitului și utilizarea lor

09.03.2016153 views

Exemplul 6. Asociaţii unei societăţi cu răspundere limitată la 14 februarie 201X au adoptat o decizie privind defalcarea profitului net al anului 201X-1 în sumă de 28 200 lei în capitalul de rezervă. La 15 septembrie 201X asociaţii au decis să majoreze capitatul social al societăţii cu 25 000 lei pe seama capitalului de rezervă. La 28 septembrie 201X a fost efectuată înregistrarea de stat a modificării capitalului social al entităţii.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
în februarie 201X:
- diminuarea profitului nerepartizat al anilor precedenţi şi majorarea capitalului de rezervă în sumă de 28 200 lei;
în septembrie 201X:
- diminuarea capitalului de rezervă şi majorarea capitalului social în sumă de 25 000 lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...