37.9k
Home  »  SNC „IMOBILIZĂRI NECORPORALE ŞI CORPORALE”   »   Constituirea provizionului pentru costurile semnificative care se aşteaptă la ieşirea imobilizării corporale

Constituirea provizionului pentru costurile semnificative care se aşteaptă la ieşirea imobilizării corporale

04.03.2016709 views

Exemplul 19. O entitate conform politicilor contabile a constituit provizion în mărime de 30 000 lei aferent costurilor probabile obligatorii de ieşire a unui utilaj tehnologic. Cheltuielile efective aferente ieşirii utilajului au constituit 25 000 lei.

În baza datelor din exemplu, la ieşirea utilajului entitatea contabilizează:
- cheltuielile de ieşire a utilajului în sumă de 25 000 lei - ca diminuare a provizionului concomitent cu majorarea datoriilor curente şi/sau diminuarea activelor utilizate;
- provizionul constituit în plus în sumă de 5 000 lei (30 000 lei - 25 000 lei) - ca diminuare a provizioanelor şi majorare a veniturilor curente.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...