37.9k
Home  »  SNC „CAPITAL PROPRIU ŞI DATORII”   »   Constituirea provizioanelor pentru acoperirea costurilor de reparaţie pe perioada de garanţie

Constituirea provizioanelor pentru acoperirea costurilor de reparaţie pe perioada de garanţie

09.03.2016579 views

Exemplul 18. În anul 201X o entitate a vîndut mărfuri cu termen de garanţie de 12 luni. Dacă la toate mărfurile vîndute s-ar găsi defecte minore, costurile de reparaţie ar constitui 100 000 lei, iar la depistarea defectelor majore costurile de reparaţie s-ar ridica la 500 000 lei. Experienţa anterioară şi previziunile entităţii arată că în anul următor 75% din mărfurile vîndute nu vor avea defecte, 20% vor avea defecte minore, iar 5% - defecte majore.

În baza datelor din exemplu, în anul 201X entitatea va constitui un provizion pentru acoperirea costurilor de reparaţie pe perioada de garanţie în sumă de 45 000 lei [(75% x 0) + (20% x 100 000 lei) + (5% x 500 000 lei)] care va fi înregistrat ca majorare simultană a cheltuielilor şi a datoriilor curente.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...