37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Consolidarea disciplinei bugetar-fiscale prin preluarea practicilor europene privind guvernanţa fiscală, instituirea şi funcţionarea consiliilor fiscale

Consolidarea disciplinei bugetar-fiscale prin preluarea practicilor europene privind guvernanţa fiscală, instituirea şi funcţionarea consiliilor fiscale

30.05.2016205 views Ministerul Finanțelor al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În perioada 25-27 mai 2016, în cadrul Ministerului Finanţelor s-a desfăşurat un atelier cu tematica „Guvernanţa fiscală şi rolul consiliilor fiscale - experienţa altor ţări şi relevanţa pentru Moldova", organizat de către Ministerul Finanţelor cu suportul asistenţei oferite de Uniunea Europeană pentru îmbunătăţirea politicii şi managementului în domeniul finanţelor publice, moderat de către Secretarul de Stat al Ministerului Finanţelor, Veronica Ursu.

În cadrul atelierului experţi din Serbia, Lituania, Slovacia şi Suedia au prezentat principalele caracteristici şi elemente de guvernanţă bugetar-fiscală din ţările respective, precum şi experienţa privind modul de organizare şi funcţionare a instituţiilor fiscale corespunzătoare.

Deşi prin adoptarea în 2014 a Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, Republica Moldova şi-a asumat anumite reforme menite să consolideze disciplina bugetar-fiscală cu alinierea la bunele practici europene, experienţa internaţională demonstrează că pentru aplicarea eficientă a normelor legale privind guvernanţa bugetar-fiscală în practică, este extrem de necesar de pus accent pe consolidarea capacităţilor instituţionale corespunzătoare în vederea evaluării independente a prognozelor macrobugetare şi asigurării respectării regulilor politicii bugetar-fiscale. Totodată, s-a evidenţiat că nu există soluţii unice şi universale - fiecare ţară trebuie să-şi dezvolte propriul cadru de guvernanţă fiscală, reieşind din cultura fiscală şi tradiţiile specifice, precum şi capacităţile existente.

La atelier au participat reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Comisiei parlamentare economie, buget şi finanţe, Curţii de Conturi, Băncii Naţionale a Moldovei, Cancelariei de Stat şi altor autorităţi publice centrale, precum şi reprezentanţi ai unor organizaţii non-guvernamentale şi ai Delegaţiei UE în Moldova.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...