37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Confiscarea specială la vamă. Modificări la Codul vamal

Confiscarea specială la vamă. Modificări la Codul vamal

05.07.2017807 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Confiscarea bunurilor, care vor constitui obiect al infracțiunii vamale, se va face prin instanța de judecată. În acest sens, magistrații, care vor emite decizia, o vor face în baza prevederilor art. 395 alin. (1) lit. d), liniuța trei din Codul contravențional, care se referă la confiscarea specială. Un proiect de modificare a mai multor acte, printre care și Codul vamal, va fi examinat în ședința de astăzi a Guvernului.

Potrivit documentului, art. 232, care se referă la sancţionarea materială a contravenţiilor vamale, va fi completat cu prevederi noi. Mai exact, confiscarea bunurilor, care constituie obiect al contravenției, se va face prin hotărârea instanței de judecată. Vama va propune confiscarea bunurilor, iar instanța va emite o decizie.

În cazul în care nu va fi posibilă confiscarea mărfurilor și a mijloacelor de transport, dar și a altor bunuri, ascunse de controlul vamal, instanța de judecată va dispune perceperea de la contravienent a costului acestora.

În cazul unei hotărâri definitive a instanței de confiscare, bunurile vor fi trecute în proprietatea statului. Dacă organul vamal nu va ridica mărfurile, contravienentul sau persoana care le deține va trebui să le predea vămii, în termen de 15 zile de la pronunțarea hotărârii judecătorești. În cazul în care acestea nu vor fi predate în termenul stabilit, se va aplica confiscarea silită.

Mărfurile, mijloacele de transport și alte bunuri (cu excepția valutei străine, a obiectelor de artă, a obiectelor de valoare instorică sau arheologice) ridicate de la o persoană, în caz de contravenție vamală, vor putea fi răscumpărate. În acest caz, va fi necesar acordul Serviciului Vamal și notificarea instanței de judecată, care a emis hotărârea de confiscare. Acestea vor putea fi răscumpărate la un preț dublu.

La fel, Codul vamal va fi completat cu noi prevederi prin care Serviciul Vamal va fi obligat să-și coordoneze planul controalelor ulterioare prin audit post-vămuire cu Serviciul Fiscal de Stat, dar și să facă schimb de informații respective. În cazul în care în planul controalelor ulteriore există coincidențe, în partea ce se referă la persoana supusă auditului, va fi obligatorie efectuarea controalelor comune.

O altă prevedere se referă la instituirea unui Consiliul de soluționare a disputelor, care va examina petițiile și contestațiile depuse de agenții economici. În Codul vamal va fi introdus un nou articol, care se va referi la atacarea acțiunilor de control ale organelor vamale.

Consiliul va fi condus de către directorul general al Serviciului Vamal, iar în componența sa vor mai intra:

  • șefii direcțiilor cu atribuții de elaborare sau implementare a metodologiilor de control vamal, precum și a subdiviziunii juridice;
  • reprezentantul Ministerului Finanțelor;
  • cel puţin trei reprezentanţi ai asociațiilor din mediul de afaceri (cu relevanță pentru domeniul vamal).

Persoanele supuse controalelor de către Serviciul Vamal, vor putea contestat acțiunile sau inacțiunile organelor vamale:

  • în termen de până la 30 de zile de la data emiterii procesului verbal de control;
  • până la expirarea termenului de executare a prescripției inspectoriale, emise în cadrul controlului;
  • pe parcursul efectuării controlului prin care s-a dispus sistarea temporară a activității sale de întreprinzător.

Consiliul de soluționare a disputelor va pronunța decizia sa în termen de 14 zile de la primirea constastației în privința rezultatelor controlului sau în cel mult trei zile în caz de contestare a acțiunilor de sistare temporară a activității de întreprinzător.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...