37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Conducerea Serviciului Vamal în dialog cu operatorii economici din regiunea de nord a țării

Conducerea Serviciului Vamal în dialog cu operatorii economici din regiunea de nord a țării

25.08.2017865 views Serviciul Vamal al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Vamal continuă seria întrunirilor cu reprezentanții mediului de afaceri, în cadrul cărora sunt abordate subiecte de actualitate din domeniul administrării vamale. Conform agendei prestabilite, ședința ordinară a Comitetului Consultativ al Serviciului Vamal a reunit pe 22 august a.c., mai mulți agenți economici care activează în raza de responsabilitate a biroului vamal Nord.

Ședința a fost prezidată de către Directorul General al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie, care a reiterat importanța dezvoltării dialogului instituit, dar și necesitatea conformării cerințelor legale. "Vama reprezintă un garant al securității economice a statului, în responsabilitatea căreia intră facilitarea comerțului, promovarea exporturilor și asigurarea colectării integrale a drepturilor de import, prin prevenirea potențialelor fraude vamale. Vreau să vă asigur că din partea Serviciului Vamal puteți conta pe deplina noastră deschidere și disponibilitate în vederea facilitării și favorizării comerțului echitabil, însă, și noi, la rândul nostru, mizăm pe corectitudinea și transparența tranzacțiilor desfășurate, astfel încât acest parteneriat să genereze premisele necesare unui mediu antreprenorial atractiv, bazat pe principii de concurență loială.", a subliniat Vitalie Vrabie.

Totodată, șeful Vămii le-a vorbit celor prezenți despre demersurile întreprinse de autoritatea vamală în vederea extinderii procedurilor electronice pentru alte regimuri vamale, promovării mecanismului de recunoaștere mutuală a AEO între Republica Moldova și UE, precum și modernizării sistemului informațional din gestiune în baza celei mai recente versiuni a softului ASYCUDA World, actualizare ce va permite integrarea de noi module,  în special a Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) și Ghișeului unic.

De asemenea, în cadrul reuniunii, agenții economici au avut ocazia să discute o serie de chestiuni specifice activității desfășurate pe dimensiunea de import-export, plasării-scoaterii mărfurilor în/din diferite regimuri vamale sau de asigurare a lanțului logistic. În acest sens, conducerea Vămii a dispus examinarea tuturor celor relatate și informarea agenților economici despre acțiunile întreprinse.

Adițional, cei prezenți au abordat și necesitatea extinderii posturilor vamale, aceștia declarând că constrângerile actuale de infrastructură, îndeosebi la postul vamal Otaci, le cauzează multiple inconveniențe, cu repercusiuni asupra activității.

În replică, Directorul General al Vămii le-a comunicat celor prezenți despre demararea lucrărilor de construcție a unei zone de control vamal în proximitatea postului respectiv, care urmează a fi dată în exploatare până la sfârșitul acestui an. Prin această măsură, autoritatea vamală intenționează să deblocheze aglomerările de autocamioane care, în prezent, se acumulează la intrarea în punctul de trecere menționat și astfel să asigure accelerarea traficului transfrontalier pentru toate categoriile de unități de transport. "Avem ca obiectiv modernizarea și extinderea tuturor celor mai solicitate puncte de trecere și terminale vamale, astfel încât să asigurăm o capacitate optimă de perfectare, în raport cu fluxurile și schimburile comerciale care continuă să crească. Reabilitarea acestor posturi reprezintă o abordare strategică, care va genera beneficii pe termen lung pentru toți cei implicați.", a opinat șeful Vămii în susținerea celor evocate.

Cele expuse au fost apreciate de către reprezentanții mediului de afaceri, care au menționat că atestă o îmbunătățire considerabilă a comunicării dintre organul vamal și operatorii economici. Aceștia le-au mulțumit responsabililor din cadrul Serviciului Vamal pentru receptivitatea manifestată, dar și pentru promovarea simplificărilor care contribuie nemijlocit la ameliorarea climatului investițional.

Următoarea ședință a Comitetului Consultativ urmează a fi organizată la biroul vamal Centru.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...