37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Concurs de selectare a unei companii de contabilitate

Concurs de selectare a unei companii de contabilitate

01.03.2017888 views Terre des homes
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Reprezentanţa din Republica Moldova a Fundaţiei „Terre des hommes" Lausanne - Elveţia (Tdh) anunţă concurs de selectare a unei companii de contabilitate (externalizarea contabilității - outsourcing).

În sarcina acesteia vor fi incluse următoarele:

  • Evidența contabilă primară automatizată (program 1C) conform legislației Republicii Moldova și "Indicațiilor metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale" aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.188 din 30 decembrie 2014;
  • Înregistarea elementelor contabile conform contabilităţii de angajamente;
  • Elaborarea și aplicarea politicilor contabile, inclusiv elaborarea planului de conturi;
  • Efectuarea tuturor etapelor ciclului contabil care cuprinde:

a) întocmirea documentelor primare şi centralizatoare;
b) evaluarea şi recunoaşterea elementelor contabile;
c) reflectarea informaţiei contabile în conturi contabile;
d) întocmirea registrelor contabile;
e) inventarierea elementelor contabile;
f) întocmirea balanţei de verificare sau a cărţii mari şi a situaţiilor financiare.

  • Calculul salariilor, concediilor anuale, concediilor medicale, cît şi a impozitelor aferente (în jur de 15 angajați);
  • Pregatirea documentelor de plată;
  • Pregătirea și prezentarea rapoartelor lunare, trimestriale, anuale (IFS, CNAS, CNAM, Statistica, etc.);
  • Raportarea lunară pentru conducerea Tdh (act de predare - primire a serviciilor prestate).

Conținutul ofertei:

Denumirea companiei, date de contact: adresă, numar de telefon, adresa de email.
Descrierea companiei și a experienţei în domeniu,  clienții companiei
Oferta financiară, care să indice preţul serviciilor, inclusiv TVA.

Companiile interesate pot expedia ofertele la adresa: mun.Chişinău, str. N. Iorga nr.6, ap.3, MD-2009 sau în, format pdf, prin email la adresa office@tdh-moldova.md.

Informaţii suplimentare le puteţi solicita la adresa de email specificata mai sus.

Data limită de prezentare a ofertelor: 08 martie 2017.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...