37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Concurs de co-finanțare a stațiilor meteorologice destinat producătorilor de pomușoare

Concurs de co-finanțare a stațiilor meteorologice destinat producătorilor de pomușoare

01.02.2017635 views Civic.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Pentru a contribui la dezvoltarea sectorului de pomușoare în Republica Moldova, Fundația HEKS Moldova a inițiat implementarea proiectului „Îmbunătățirea productivității și accesul la piață a producătorilor de pomușoare”, care planifică de a  avea ca beneficiari peste 1200 de producători de pomușoare din Centrul și Nordul Republicii Moldova.

Unitatea de implementare a Proiectului este AO „Centrul de Consultanță în Afaceri” ONG. Metoda de abordare în procesul de implementare este principiul M4P (Making Markets Work for the Poors), adică facilitarea schimbărilor în sistem prin conlucrarea strânsă dintre proiect și jucătorii de pe piață (procesatorii, intermediarii si exportatorii, depozitele frigorifice, rețelele de magazine, instituțiile statului, instituțiile de învățământ cu profil agricol, instituții financiare și de micro-finanțare, asociații și federații de producători agricoli, etc.).

Justificarea Proiectului

Una din cele mai importante limitări în  extinderea suprafețelor cu căpșun  și unor  specii de arbuști fructiferi ,este prezența hazardurilor naturale în Republica Moldova și  lipsa  prognozării acestora ( brumele, înghețurile târzii de primăvară și devreme de toamnă, înghețurile de iarnă) și prognozarea bolilor și dăunătorilor.Ca urmare producătorii  au șanse să piardă toată plantația înainte de recoltare sau în perioada de rod. Doar prognozând sau știind înainte de apariție a factorului negativ a mediului, se poate de luat măsuri preventive de protecția plantației contra hazardurilor naturale. De asemenea in plantații ecologice , un factor important este prevenirea focarului de boli sau dăunători, înainte de vreme, care se poate făcut doar cu utilizarea anumitor tehnologii , care oferă informația respectivă la timpul cuvenit.

De asemenea prezența  factorului limitativ de apă  pentru irigare, presupune căutarea unor măsuri de economisire a apei , prin calcularea exactă , necesară plantei într-o anumită perioadă fenologică.

În ultimii ani, în plantațiile pomicole, se plasează stații meteo, ce reprezintă un mijloc eficient de a deține informația despre condițiile meteorologie direct din câmp, care ne ajută să putem vedea pragul de infecție a bolilor, precum și altor parametri importanți.

Stația meteorologice cu succes se utilizează în peste 80 de țări. este un dispozitiv universal, la care se poate conecta până la 80 senzori, în funcție de indicatorii doriți. Ele sunt fiabile, ușor de instalat și sunt ideale pentru stocarea datelor meteorologice în zone cu climat diferit.

Utilizarea stației automatizară permite de a verifica informația stocată din orice punct al lumii (având acces la Internet) și la orice oră. Datele sunt culese din teren cu ajutorul senzorilor. Semnalul de la senzori este modulat și transmis cu ajutorul unei cartele SD, prin intermediul serviciului GPRS, către rețeaua Internet.

Principalul avantaj al stației meteo este că acestea operează independent de rețea. Stația  con­sumă foarte puțină energie, și astfel poate lucra pentru o perioadă mai lungă de timp pe baterii. Bateria este combinată cu panouri solare, astfel încât bateria să aibă posibilitate de încărcare, care nu necesită schimbarea. Chiar şi în vreme nefavorabilă, sursa de energie existentă permite un an de funcționare continuă.

Stația meteo poate controla următorii parametrii:
1. Temperatura și umiditatea relativă a aerului;
2. Temperatura și umiditatea solului (la diferite adâncimi);
3. Umiditatea frunzei;
4. Radiațiile solare;
5. Presiunea atmosferică;
6. Viteza și direcția vântului;
7. Luminozitatea;
8. Nivelul de apă;
9. Determinări pentru sol.

Și cu ajutorul ei se pot calcula următoarele:
1. Luminozitatea;
2. Viteza maximă a vântului;
3. Evapotranspirația;
4. Prognoze ale bolilor.

Stația dă posibilitate de a monitoriza zilnic starea plantației, calculele zilnice specifice solului, temperatura, suma precipitațiilor atmosferice, umiditatea, pragul infecțiilor legate de boli şi dă­unători, totul în timp real.

Abrevieri

AMIB - Proiectul „Îmbunătățirea productivității și accesului la piață a producătorilor de pomușoare”
CCA- Centrul de Consultanță în Afaceri
Pomușoare - fructe ce cresc pe  arbuști fructiferi și căpșun: zmeur, coacăz (roșu și negru), căpșun, ioșta, agriș, aronia, caprifoi, afine, cătină albă, mure etc;

Criterii de eligibilitate pentru selectarea beneficiarilor

În calitate de beneficiar a grantului de cofinanțare a stației meteo „iMetos" pot fi întreprinderile agricole din zonele de Centru și de Nord a Moldovei care întrunesc următoarele criterii de eligibilitate:

 • Să reprezinte o entitate legală precum întreprinderi private (GȚ,SRL, ÎI etc...), înregistrată în zonele rurale a Republicii Moldova care deține activitate de producere a pomușoarelor mai mult de 2 ani;
 • Să posede cel puțin 3 ani experiență în cultivarea arbuștilor fructiferi sau căpșun;
 • Să posede cel puțin 2 ha de plantație cu una sau mai multe culturi bacifere ( căpșun, zmeură, mur, agriș, corn, coacăză etc);
 • Să posede un specialist/agronom pentru supravegherea plantației și care deține diplomă de studii superioare in domeniul horticol, agronomic ;
 • Să posede bilanț contabil sau declarație de venit pentru ultimii 2 ani aprobat de către Departamentul de Statistică;
 • Să demonstreze lipsa datoriilor față de bugetul local/de stat.
 • Să mențină evidentă contabilă conform standardelor naționale.

Cerințe obligatorii la co-finanțarea stației meteorologice

 • În plantație în care va fi instalată stația meteo trebuie să fie bine menținută, asigurată cu sistem de irigare prin picurare ( toate speciile bacifere) și sistem de susținere a plantelor( arbuști fructiferi);
 • În plantație trebuie să fie cultivate soiuri înalt productive, care vor corespunde condițiilor pedo-climaterice a Republicii Moldova, soiuri cerute pe piață națională sau cea internațională, omologate sau soiuri în ultimul an de testare și care urmează să fie introduse în Registrul de Stat a soiurilor de plante în 2017.
 • Terenul pe care este situat plantația, obligatoriu să fie înregistrată la Cadastru teritorial.
 • După cofinanțarea stație meteo, Beneficiarul este obligat să procure și să instaleze utilajul co-finanțat.
 • Să fie de acord ca, după co-finanțarea și instalarea stației metrologice în câmp , să fie organizate de către CCA ori partenerii Proiectului , seminare de instruire și promovare pentru fermierii interesați în instalarea stației asemănătoare și în gospodăriile lor.

Nu se vor cofinanța:

 • Plantația rău menținută, în care nu se respectă tehnologia de cultivare .
 • Persoane fizice.
 • Plantațiile bacifere situate pe dealuri înalte și văi adânci.
 • Plantații care nu corespund cerințelor obligatorii menționate mai sus.

Mărimea grantului. Limita Bugetului

CCA va acorda 2  granturi în valoare de 50% din costul total , dar nu mai mult de 40,000 MDL  pe Beneficiar. Bugetul total de cofinanțare constituie 80 000 MDL.

Documentele de participare la concurs

Pentru participare la concurs solicitanții vor prezenta următoarele documente în original și copii:
1) Copia Buletinului de identitate a beneficiarului
2) Copia Diplomei de finisare a studiilor horticole sau  agronomice a conducătorului întreprinderii sau persoanei care  are sau va avea grijă de plantație
3) Cererea de finanțare semnată și ștampilată de către conducătorul întreprinderii (anexa 1);
4) Copia de pe certificatului de înregistrare a întreprinderii și copia de pe extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
5) Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul local/de stat eliberat de organele competente;
6) Copia Bilanțului contabil pentru anul precedent;
7) Declarație pe propria răspundere privind veridicitatea documentelor și datelor prezentate (anexa 2).

Notă: Cererile care nu vor conține toate documentele solicitate nu vor fi admise spre înregistrare

Criteriile de evaluare a cererilor de finanțare:

Evaluarea ofertelor se va efectua în conformitate cu cerințele Termenelor de referință și  procedurilor interne a CCA. Selectarea beneficiarului se va efectua în baza  criteriilor de evaluare a cererilor de finanțare.

Criteriile de evaluare a cererilor de finanțare

Poziția

Criteriile de evaluare

Punctaj

A

Experiența ofertantului în cultivarea culturilor bacifere

35

B

Gradul de tehnologizare a plantației (asigurarea cu utilaj agricol, sistem de irigare, apa de irigare, înierbarea printre rânduri, sistem de susținere a plantelor etc;)

40

C

Gradul de inovativitate a plantației (spectru de soiuri cultivate, utilizarea tehnologiilor moderne în cultivarea arbuștilor fructiferi  sau a căpșunului)

25

 • După aprobarea Cererii de finanțare de către Finanțator, CCA va semna cu beneficiarul un Contract de Co-finanțare în care vor fi stipulate condițiile de acordare a grantului. CCA își rezervă dreptul de a respinge Cererile Beneficiarilor.
 • Propunerile vor fi examinate și rezultatele vor fi anunțate până în data de 30 Februarie 2017.

Petru a obține Anexele si Termenele de referința la concursul de mai sus, puteți sa ne contactați pe numărul de telefon de mai jos.

CONDIȚIILE DE PREZENTARE A PACHETULUI DE DOCUMENTE

 • Dosarul de aplicare cu setul complet de documentele necesare pentru obținerea grantului, se transmite pe parcursul perioadei menționate pe adresa de email: ddodica@cca-ngo.org sau pe adresa poștală: AO Centrul de Consultanță în Afaceri ONG, MD-2004 or. Chișinău, strada Mitropolitul Petru Movilă, 23/9, oficiul 3.

La etapa de recepționare dosarele de aplicare complete vor fi înregistrate în registrul scrisorilor de intrare, fiind notate: data depunerii, denumirea grantului, denumirea solicitantului și semnătura persoanei care a recepționat dosarul.

Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresa de e-mail: ddodica@cca-ngo.org or sunați pe numărul de telefon : 068225589

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...