37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Comunicat privind regimul de impozitare a cîştigurilor din jocurile de noroc

Comunicat privind regimul de impozitare a cîştigurilor din jocurile de noroc

19.01.20171.156 views Ministerul Finanțelor al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Pornind de la modificările operate la art.20 lit.p1) şi art.901 alin.(33) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 292 din 16.12.2016 (Monitorul Oficial, nr.2-8/5 din 06.01.2017), Ministerul Finanţelor pentru cunoştinţă şi călăuză în aplicarea corectă a prevederilor Codului fiscal comunică următoarele.

Prin Legea nr. 292 din 16.12.2016, au fost operate modificări la Codul fiscal privind calificarea drept sursă de venit neimpozabilă în mărime totală a cîştigurilor obţinute de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii (art.20 lit.p1) din Codul fiscal), cu excluderea impozitării finale la sursa de plată a acestor cîştiguri şi a celor din pariurile sportive (art.901 alin.(33) din Codul fiscal).

Legea în cauză nu prevede norme speciale privind intrarea în vigoare a prevederilor acesteia, urmînd ca Legea să între în vigoare începînd cu data publicării acesteia în Monitorul Oficial, adică 06.01.2017.

Totodată, în partea ce ţine de prevederile Codului fiscal, atenţionăm asupra faptului că, modificările şi/sau completările Codului fiscal şi ale legilor de punere în aplicare a titlurilor Codului fiscal se pun în aplicare peste 180 de zile calendaristice de la data publicării legii de modificare şi/sau de completare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova (conform art.7 alin.(11) din Codul fiscal).

În contextul celor expuse, modificările operate la art.20 lit.p1) şi art.901 alin.(33) din Codul fiscal prin Legea nr.292 din 16.12.2016, se vor pune în aplicare doar peste 180 de zile calendaristice de la data de 06.01.2017, adică începînd cu 5 iulie 2017.

Astfel, pînă la data de 4 iulie 2017 inclusiv, cîştigurile obţinute de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii şi/sau din pariurile sportive se vor impozita în conformitate cu prevederile Codului fiscal, în redacţia Legii nr.281 din 16.12.2016, şi anume:

  • cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii şi/sau din pariurile sportive, în partea în care valoarea fiecărui cîştig nu depăşeşte 10% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1), constituie surse de venit neimpozabile (art.20, lit.p1));
  • fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de (art.901 alin.(33)):
    - 18% din cîştigurile de la jocurile de noroc, cu excepţia cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, şi/sau din pariurile sportive;
    - 18% din cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, şi/sau din pariurile sportive, în partea în care valoarea fiecărui cîştig depăşeşte 10% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1), dar nu depăşeşte 50 mii lei;
    - 25% din cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, şi/sau din pariurile sportive, în partea în care valoarea fiecărui cîştig este egală sau depăşeşte 50 mii lei.

Suplimentar la cele menţionate, comunicăm că, începînd cu 01.10.2017, noţiunea de cîştiguri în scopul impozitării se defineşte după cum urmează:

Cîştiguri - veniturile brute obţinute de la jocurile de noroc, loterii şi de la campaniile promoţionale atît în formă monetară, cît şi nemonetară. În scopul aplicării prezentei noţiuni, cîştigul de la jocurile de noroc realizat în cazinouri sau la automatele de joc reprezintă valoarea diferenţei pozitive dintre suma cîştigată şi suma mizată, confirmată documentar. În celelalte cazuri, cîştigul reprezintă suma totală cîştigată (art.12 pct.14) din Codul fiscal).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...