37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   COMUNICAT INFORMATIV

COMUNICAT INFORMATIV

25.10.20121.316 views Serviciul Fiscal de Stat al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

COMUNICAT INFORMATIV

 

Scopul de bază al elaborării şi implementării modificărilor şi completărilor în Codul Fiscal cu privire la metodele şi sursele indirecte de determinare a venitului impozabil al persoanelor fizice este reducerea nivelului de neconformare benevolă de achitare a obligaţiunilor fiscale şi limitarea riscului de evaziune fiscală prin nedeclararea veniturilor impozabile reale a persoanelor cu venituri mari. Subiect al determinării venitului impozabil prin metode indirecte este considerată persoana fizică rezident, cetăţean al Republicii Moldova, care  efectuează cheltuieli personale ca procurarea bunurilor şi serviciilor de proporţii. Totodată, aceste persoane declară venituri impozabile şi respectiv achită impozit pe venit mai mici decît cele estimate ca fiind reale. În aşa mod, implementarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil nu va afecta nici într-un mod persoanele fizice de bună credinţă, care nu se eschivează de la declararea veniturilor impozabile reale.

Drept dovadă a acesteia servesc modificările şi completările în Codul Fiscal, care prevăd că subiecţi ai estimării venitului impozabil prin metode indirecte sunt persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova, care în decursul unui an fiscal, începând cu 01 ianuarie 2012, obţin proprietăţi (bunuri imobiliare, valori mobiliare, mijloace de transport şi mijloace băneşti) ce depăşesc cumulativ suma de 1 milion lei (cu excepţia bunurilor imobiliare, construcţia cărora a început până la 01 ianuarie 2012)  sau efectuează alte cheltuieli personale ce depăşesc cumulativ suma de 500 mii lei.

De asemenea, sunt prevăzute limitele sumelor de care se va ţine cont la prezentarea informaţiilor SFS de către sursele indirecte de informaţii enumerate la art. 22611 din Codul Fiscal, precum şi de la Comisia Naţională de Integritate, Comisia Electorală Centrală, executori judecătoreşti şi avocaţi. Astfel, instituţiile financiare şi notarii vor prezenta informaţii referitoare la sume ce depăşesc 300 mii lei,  iar celelalte surse indirecte de informaţie stipulate în Codul Fiscal pentru sume în valoare de peste 100 mii lei.

Totodată, comunicăm că verificarea fiscală prealabilă se va iniţia numai atunci când organul fiscal va constata o diferenţă semnificativă între, veniturile impozabile declarate de contribuabili sau de plătitorii de venit şi veniturile impozabile estimate. Diferenţa este semnificativă dacă între veniturile impozabile estimate calculate în baza situaţiei fiscale personale şi veniturile impozabile declarate de contribuabili sau de plătitorii de venit este mai mare de 300 mii lei. Diferenţa stabilită în sumă de pînă la 300 mii lei inclusiv se va considera risc minim acceptat.

Ce sunt obligaţi să cunoască persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova

Conform prevederilor modificărilor şi completărilor Codului Fiscal, aprobate de Parlamentul Republicii Moldova, persoana fizică cetăţean al Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi care, la situaţia de la 1 ianuarie 2012, deţine mijloace băneşti în sumă mai mare de 500 mii lei sau echivalentul acesteia în altă valută are obligaţia să depună la inspectoratul fiscal de stat teritorial după locul de domiciliu sau de reşedinţă, pînă la 31 decembrie 2012, declaraţia cu privire la disponibilul de mijloace băneşti.În cazul în care suma declarată va fi mai mare de un milion de lei, persoana fizică este obligată să anexeze la declaraţie documentele care confirmă disponibilul sumei declarate. Persoanele fizice care au dispus de mijloace băneşti în numerar în sume mai mari de un milion de lei la data de 1 ianuarie 2012 pot confirma disponibilul prin depunerea acestora pe conturile lor bancare deschise la instituţiile financiare din ţară şi obţinerea extrasului din cont care confirmă suma existentă în cont la data de 1 noiembrie 2012. Diferenţa dintre disponibilul în numerar la 1 ianuarie 2012 şi soldul la 1 noiembrie 2012 va fi luat în consideraţie în cazul confirmării documentare a sumei cheltuite. Sumele declarate conform alin. (1) art. 2267 din Codul Fiscal se vor lua în considerare la determinarea venitului impozabil estimat în calitate de venituri obţinute de până la 01 ianuarie 2012. Pentru persoanele fizice cetăţeni care nu au depus declaraţia cu privire la disponibilul de mijloace băneşti la situaţia din 01 ianuarie 2012, mijloacele băneşti respective vor fi considerate ca fiind obţinute după 01 ianuarie 2012.

Asigurarea confidenţialităţii în procesul aplicării metodelor şi surselor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice.

Întru asigurarea confidenţialităţii informaţiilor referitore la declaraţia cu privire la disponibilul de mijloace băneşti, IFPS a verificat, a instruit, a organizat şedinţe de lucru şi a semnat contracte de confidenţialitate cu funcţionarii fiscali din IFS teritoriale, desemnaţi prin ordinul şefului IFPS,  responsabili de recepţionarea declaraţiilor. Confidenţialitatea informaţiilor referitore la veniturile şi cheltuielile personale a persoanei fizice este asigurată prin crearea unei subdiviziuni separate a IFPS în sarcina căreia vor fi puse atribuţii de aplicare a metodelor şi surselor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice. Întreprinderea acestor măsuri practic exclud posibilitatea divulgării informaţiei confidenţiale, decât în cazurile prezentării doar organelor de urmărire penală sau instanţelor judecătoreşti în scopul examinării cazurilor de evaziune fiscală. 

Comentarii

  1. Andrei spune:

    Sincer, daca aceasta citeste un cetatean de rind, el nu ma i intelege nimic. cei care au scris ei iteleg ce scriu, ei cunosc notiunele, ei lucreaza zi de zi cu aceasta, dar cel care munceste de exemplu ca sofer ce poate intelege el din textul dat ??? stimati inspectori fiscali scriti va rog mai simplu pe intelesul tuturor

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...