37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Comunicat informativ privind atelierul de consultări publice “Relevanţa şi posibilul rol al Consiliului bugetar-fiscal în Republica Moldova”

Comunicat informativ privind atelierul de consultări publice “Relevanţa şi posibilul rol al Consiliului bugetar-fiscal în Republica Moldova”

27.06.2017309 views Ministerul Finanțelor
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

La 22 iunie, curent, Ministerul Finanţelor a organizat un atelier de consultări publice cu tematica "Relevanţa şi posibilul rol al Consiliului bugetar-fiscal în Republica Moldova". În cadrul atelierului, moderat de dna Veronica Ursu, Secretar de Stat, au fost prezentate şi puse în discuţie posibilele opţiuni de instituire a unui Consiliu bugetar-fiscal în Republica Moldova, domeniul de activitate, modul de organizare şi funcţionare a acestuia.

Consiliul bugetar-fiscal reprezintă, în esenţă, o instituţie permanentă, menită să evalueze în mod public şi independent politicile, planurile şi performanţele bugetar-fiscale ale Guvernului. Practica internaţională arată că nu există un model universal în ce priveşte instituirea unei astfel de instituţii, iar abordările adoptate la nivel internaţional referitor mandatului şi funcţiilor, aranjamentului organizaţional, cerinţelor privind resursele şi ataşamentului instituţional variază de la ţară la ţară.

La atelier au participat circa 50 persoane, reprezentanţi ai autorităţilor publice interesate, societăţii civile şi academice, precum şi experţi internaţionali. O contribuţie majoră în cadrul atelierului l-au avut experţii din Serbia şi Slovacia, care au punctat oportunităţile şi dezavantajele unei astfel de structuri, reieşind din propria experienţă şi au făcut recomandări privind posibilul mod de organizare şi funcţionare al Consiliului bugetar-fiscal în ţara noastră. În mod special, ei au evidenţiat faptul că scopul final al Consiliului respectiv trebuie să fie îmbunătăţirea guvernanţei bugetar-fiscale, sporirea credibilităţii politicilor şi prognozelor bugetare pe termen mediu şi promovarea unei culturi în cadrul unor discuţii publice ample asupra politicilor bugetare. Totuşi, decizia de instituire a unei astfel de instituţii trebuie să fie strict ghidată de priorităţile şi circumstanţele naţionale, luând în consideraţie şi implicaţiile de cost şi resurse umane. De asemenea, s-a atras atenţia asupra faptului că este necesar de a crea o astfel de instituţie concomitent cu întărirea capacităţilor Ministerului Finanţelor în calitate de autoritate centrală în domeniul bugetar-fiscal, iar între Ministerul Finanţelor şi Consiliul bugetar-fiscal trebuie să existe o relaţie de parteneriat şi conlucrare, pentru a asigura o politică bugetar-fiscală sustenabilă şi eficientă.

Ca urmare a discuţiilor, majoritatea participanţilor au pledat pentru opţiunea ca o astfel de instituţie să fie independentă şi să raporteze Parlamentului. Mandatul acestei instituţii pentru început ar putea fi unul restrâns, fiind focusat pe monitorizarea implementării regulilor politicii bugetar-fiscale şi evaluarea independentă a politicilor şi prognozelor Cadrului Bugetar pe Termen Mediu (CBTM) şi a legilor bugetare anuale.

Consultările respective au fost organizate cu suportul asistenţei oferite de Uniunea Europeana pentru îmbunătăţirea politicii şi managementului în domeniul finanţelor publice şi se încadrează în setul activităţilor întreprinse de Guvern în scopul realizării obiectivului de consolidare a guvernanţei bugetar-fiscale în Republica Moldova cu alinierea la bunele practici europene.

Prezentarea privind "Reforma guvernanţei fiscale - opţiuni de instituire şi posibilul rol al Consiliului fiscal în Moldova" o puteţi vedea aici.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...