37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Comunicat cu privire la punerea în aplicarea a Legii privind moratoriul asupra controlului de stat nr.18 din 4 martie 2016

Comunicat cu privire la punerea în aplicarea a Legii privind moratoriul asupra controlului de stat nr.18 din 4 martie 2016

04.04.2016444 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat ține să atenționeze că, conform prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea privind moratoriul asupra controlului de stat nr.18 din 4 martie 2016, în vigoare din 1 aprilie 2016, se instituie moratoriu, pentru o perioadă de 3 luni, asupra controlului de stat, inclusiv fiscal, financiar, privind calitatea produselor/serviciilor, parametrii tehnologici și/sau cerințele specifice pentru genul de activitate desfășurat, privind respectarea normelor de protecție a muncii și sanitare, planificat sau inopinat, efectuat la fața locului, la sediile, locurile de desfășurare a activității sau de aflare/păstrare a bunurilor persoanelor înregistrate în modul stabilit care desfășoară activitate de întreprinzător, de către organele abilitate cu dreptul de a iniția controale în baza prevederilor Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, ale Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, ale Legii nr.171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital, ale Legii nr.320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliției și statutului polițistului, precum și ale altor acte normative care reglementează controlul de stat.

Totodată, potrivit prevederilor alin. (4) al aceluiași articol, moratoriul nu se aplică asupra controlului efectuat:
    a) în cadrul urmăririi penale;
    b) de Banca Națională a Moldovei;
    c) de Curtea de Conturi a Republicii Moldova;
    d) de Comisia Națională a Pieții Financiare în privința persoanelor fizice și juridice care desfășoară activitate de asigurare;
    e) de către organele responsabile de gestionarea sistemului public de asigurări sociale, în limita strict necesară și în scopul verificării autenticității actelor ce confirmă stagiul de cotizare și venitul asigurat, în temeiul cererii persoanelor care au solicitat stabilirea sau modificarea cuantumului pensiei;
    f) la cererea persoanelor fizice și juridice privind eliberarea/prelungirea licenților autorizațiilor, certificatelor și a altor acte permisive și/sau privind constatarea unor fapte;
    g) la cererea consumatorilor, de către organele abilitate cu funcții de protecție a acestora în baza Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecția consumatorilor, în cazul prezentării informațiilor veridice despre încălcarea legislației;
    h) în limita strict necesară pentru concretizarea cuantumului creanțelor statului, în cadrul procesului de insolvabilitate sau de lichidare a persoanelor fizice sau juridice care desfășoară activitate de întreprinzător;
    i) în legătură cu restituirea impozitelor, taxelor și altor plăți la bugetul public național;
    j) în domeniul supravegherii de stat a sănătății publice;
    k) în domeniul respectării normelor antiincendiare.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...