37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Comunicat cu privire la aprobarea unui nou formular tipizat al Dării de seamă (Forma IPC18), care urmează a fi prezentat de contribuabili începând cu perioada de declarare pentru luna ianuarie 2018

Comunicat cu privire la aprobarea unui nou formular tipizat al Dării de seamă (Forma IPC18), care urmează a fi prezentat de contribuabili începând cu perioada de declarare pentru luna ianuarie 2018

16.11.2017858 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat informează că, la  3 noiembrie 3017, în Monitorul Oficial nr.383-388 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017 prin care a fost  aprobat formularul tipizat (Forma IPC18) „Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate", care se va pune în aplicare începând cu perioada de raportare pentru luna ianuarie 2018. 

Formularul Dării de seamă nominalizate este elaborat în vederea executării Legii nr.123 din 7 iulie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative și vine să substituie 5 dări de seamă fiscale/declarații care, actualmente, se prezintă la diferite instituții ale statului, și anume:

- Darea de seamă  privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta (Forma IRV14);

- Raportul privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medical (Forma MED08);

- Declarația privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (Forma BASS);

- Declarația persoanei asigurate (Forma REV5);

- Lista de evidență nominală a persoanelor asigurate angajate (Forma nr.2-03/1).

Darea de seamă menționată (Forma IPC18) urmează să fie prezentată de către contribuabili Serviciului Fiscal de Stat lunar către data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. Prima perioadă de raportare, potrivit formularului nou aprobat, este luna ianuarie 2018.

Formularul dării de seamă menționate este constituit din 3 tabele:

-în tabelul nr.1 se va declara suma venitului achitat în folosul angajaților, altor persoane fizice pentru prestarea de servicii, efectuarea de lucrări și, respectiv, suma impozitului reținut la sursa de plată,  precum și primele de asigurare obligatorii de asistență medicală reținute din salarii și alte recompense și primele datorate de angajatori (actualmente aceste obligații se declară prin Darea de seamă (Forma IRV14), și respectiv prin Raportul privind calcularea primelor de asigurare obligatorii de asistență medicală (Forma MED08);

-în tabelul nr.2 se va prezenta lista de evidență nominală a persoanelor asigurate angajate cu care au fost încheiate, în luna de gestiune, contracte individuale de muncă sau au fost suspendate/ desfăcute relațiile de muncă cu angajații, pentru a le fi stabilit/suspendat statutul de persoană asigurată la sistemul public de asigurări în medicină (actualmente informația în cauză se declară prin Formularul tipizat nr.2-03/1);

-în tabelul nr.3 se va declara informația ce ține de evidența nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale, precum și suma contribuției individuale și a contribuțiilor datorate de către angajatori, alte persoane fizice care au obligația de a achita contribuția de asigurări sociale stabilită în sumă fixă (ex.: întreprinzătorii individuali, avocații, executorii judecătorești, administratorii autorizați, notarii etc.) Actualmente, aceste obligații se declară prin prezentarea Declarației privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (Forma BASS) și prin Declarația persoanei asigurate (Forma REV5).

În cazul comiterii unor erori la completarea Dării de seamă (Forma IPC18) contribuabilii urmează să prezinte o dare de seamă corectată în condițiile stabilite la art.188 din Codul fiscal. Pentru perioadele de până la 1 ianuarie 2018 (data intrării în vigoare a Dării de seamă (Forma IPC18) dările de seamă/declarațiile de corectare și primare prezentate cu întârziere ce vizează impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii urmează să fie prezentate, potrivit formularelor tipizate valabile până la data menționată, organelor care au administrat aceste dări de seamă/declarații.

Formularul dării de seamă (Forma IPC18) și Instrucțiunea de completare a acesteia vor putea fi accesate pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat www.sfs.md/contribuabili/formulare/persoanejuridice la compartimentul impozitul pe venit, începând cu 1 ianuarie 2018.

Comentarii

  1. Mocanu Zinaida spune:

    Cum se va completa suma venitului achitat si impozitul pe venit retinut din toate sursele , daca in Forma IPC18 este prevazut numai pentru sursa SAL?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...