37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Completări în Planul general de conturi contabile!

Completări în Planul general de conturi contabile!

23.01.20156.846 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 188 din 30.12.2014, a fost completat Planul general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul MF nr. 119 din 06.08.2013. Aceste completări au fost efectuate pentru evidenţa rezultatelor activităţii, veniturilor şi cheltuielilor organizaţiilor necomerciale, pe fundalul aprobării prin același ordin a Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale.

Prin urmare, în Capitolul II „NOMENCLATORUL CONTURILOR CONTABILE". grupa 33 „PROFIT NEREPARTIZAT (PIERDERE NEACOPERITĂ)" se completează cu următorul cont de gradul I - 336 „Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune".

Totodată, Conturile de gradul II al contului de gradul I 341 „Fonduri" din grupa 34 „ALTE ELEMENTE DE CAPITAL PROPRIU", vor avea următoarea redacţie:

3411 „Aporturi iniţiale ale fondatorilor organizaţiilor necomerciale"
3412 „Fondul de active imobilizate"
3413 „Fondul de autofinanţare"
3414 „Alte fonduri"".

Modificări a suferit și grupa 61 „VENITURI DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ", care se completează cu următoarele conturi de gradul I:

616 „Venituri aferente mijloacelor cu destinaţie specială";
617 „Alte venituri (cu excepţia veniturilor din activitatea economică)";
618 „Venituri din activitatea economică"".

De asemenea, grupa 71 „CHELTUIELI ALE ACTIVITĂŢII OPERAŢIONALE" se completează cu următoarele conturi de gradul I:

716 „Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinaţie specială";
717 „Alte cheltuieli (cu excepţia cheltuielilor din activitatea economică)";
718 „Cheltuieli din activitatea economică"".

Capitolul III „CARACTERISTICA SI MODUL DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE" a fost completat cu descrierea acestor conturi.

Prezentul ordin intră în vigoare din 1 ianuarie 2015.

Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 188 din 30.12.2014, a fost completat Planul general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul MF nr. 119 din 06.08.2013. Aceste completări au fost efectuate pentru evidenţa rezultatelor activităţii, veniturilor şi cheltuielilor organizaţiilor necomerciale, pe fundalul aprobării prin același ordin a Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale.

Prin urmare, în Capitolul II „NOMENCLATORUL CONTURILOR CONTABILE". grupa 33 „PROFIT NEREPARTIZAT (PIERDERE NEACOPERITĂ)" se completează cu următorul cont de gradul I - 336 „Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune".

Totodată, Conturile de gradul II al contului de gradul I 341 „Fonduri" din grupa 34 „ALTE ELEMENTE DE CAPITAL PROPRIU", vor avea următoarea redacţie:

3411 „Aporturi iniţiale ale fondatorilor organizaţiilor necomerciale"
3412 „Fondul de active imobilizate"
3413 „Fondul de autofinanţare"
3414 „Alte fonduri"".

Modificări a suferit și grupa 61 „VENITURI DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ", care se completează cu următoarele conturi de gradul I:

616 „Venituri aferente mijloacelor cu destinaţie specială";
617 „Alte venituri (cu excepţia veniturilor din activitatea economică)";
618 „Venituri din activitatea economică"".

De asemenea, grupa 71 „CHELTUIELI ALE ACTIVITĂŢII OPERAŢIONALE" se completează cu următoarele conturi de gradul I:

716 „Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinaţie specială";
717 „Alte cheltuieli (cu excepţia cheltuielilor din activitatea economică)";
718 „Cheltuieli din activitatea economică"".

Capitolul III „CARACTERISTICA SI MODUL DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE" a fost completat cu descrierea acestor conturi.

Prezentul ordin intră în vigoare din 1 ianuarie 2015.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...