37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Completări în Codul fiscal: Procedura de lichidare a întreprinderii

Completări în Codul fiscal: Procedura de lichidare a întreprinderii

13.06.20171.530 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Codul fiscal urmează a fi completat cu un articol nou ce ţine de Regimul fiscal în cazul lichidării contribuabilului. 

Proiectul ce prevede reglementarea procedurii de lichidare a întreprinderilor a fost votat de Parlament, în lectura a doua, în şedinţa din 9 iunie curent.

Potrivit proiectului, persoana care practică activitatea de întreprinzător şi care se află în proces de lichidare, va fi obligată să prezinte organului fiscal darea de seamă prealabilă cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală stabilită în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării dizolvării.

De asemenea, persoanele menţionate trebuie să mai prezinte organului fiscal şi o dare de seamă finală cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală stabilită, în termen de cel mult 30 zile de la data întocmirii bilanţului definitiv de lichidare.

Serviciul Fiscal de Stat va efectua controlul fiscal în legătură cu lichidarea contribuabilului în baza criteriilor de risc de conformare fiscală în termen de cel mult 20 zile lucrătoare de la data prezentării dării de seamă prealabile cu privire la impozitul pe venit. 

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat va recepţiona informaţii referitor la contribuabil de la autorităţile competente, potrivit principiului ghişeului unic, iar organele vamale, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicală şi alte autorităţi vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat informaţia privind obligaţiile fiscale ale contribuabilului faţă de buget, contribuţiile de asigurări sociale de stat, primele de asigurări medicale, după caz, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data solicitării.

Obligaţiile fiscale ale persoanei, restante după lichidarea activelor, vor fi stinse de persoanele fizice sau de asociaţii, iar în cazul persoanei juridice, în limita răspunderii patrimoniale stabilite de legislaţie.

Cum se vor achita la buget datoriile întreprinderilor în proces de lichidare?

Documentul prevede că achitarea datoriilor faţă de buget de către contribuabilul aflat în proces de lichidare se va efectua în ordinea de executare a creanţelor stabilită de art.36 din Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.

Suma plăţilor achitate în plus, apărută ca rezultat al achitării de către contribuabil a obligaţiilor fiscale, urmează a fi îndreptată la stingerea obligaţiilor fiscale prin compensare. Dacă contribuabilul nu are restanţe faţă de buget, suma plăţilor achitate în plus se restituie contribuabilului, în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la momentul solicitării de către contribuabil.

Codul fiscal va mai fi completat cu noţiuni noi în acest sens, cum ar fi - plăţi de lichidare, dare de seamă prealabilă cu privire la impozitul pe venit, dare de seamă finală cu privire la impozitul pe venit.

De asemenea, Codul fiscal va fi completat şi cu reglementări ce ţin de TVA la lichidarea contribuabilului. 

Astfel, suma TVA aferent stocurilor de mărfuri şi a mijloacelor fixe pentru care, la momentul procurării lor, TVA a fost trecută în cont, se exclude din trecerea în cont şi se raportează la cheltuieli.În cazul lichidării, anularea înregistrării ca contribuabil al TVA se efectuează în baza cererii depuse de contribuabil până la data începerii controlului fiscal privind lichidarea contribuabilului. 

Totodată, proiectul vine cu modificări şi la Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.

În acest sens, Certificatul privind lipsa restanţelor faţă de bugetul public naţional, în cazurile stabilite de proiectul de lege, se va extrage de către Camera Înregistrării de Stat din Registrul certificatelor, care va obţine datele respective din sistemul informaţional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat ,,Contul curent al contribuabilului", prin intermediul platformei de interoperabilitate instituită de Guvern.
Notă: Documentul a fost elaborat pentru a stabili norme mai transparente și exacte, ce țin de aspectul fiscal și contabil a operațiunilor legate de lichidare benevolă a afacerii, pentru a exclude unele abordări subiective.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...