37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Companiile mari vor fi obligate sa efectueze auditul eficienţei energetice

Companiile mari vor fi obligate sa efectueze auditul eficienţei energetice

26.05.2017969 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Economiei propune spre consultare un proiect de lege ce urmăreşte armonizarea legislației în domeniul eficienței energetice cu acquis-ul Uniunii Europene din sectorul respectiv, precum și a angajamentelor asumate de către Republica Moldova în cadrul Tratatului Comunității Energetice.

Potrivit documentului, politica de stat în domeniul eficienței energetice se va orienta spre creșterea eficienţei energetice, care este un obiectiv strategic al politicii energetice naţionale, datorită contribuţiei majore pe care o are la realizarea siguranţei alimentării cu energie, dezvoltării durabile şi competitivităţii, la economisirea resurselor energetice primare şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Proiectul conţine şi Planul naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice, care reflectă politica şi măsurile de stat în domeniul eficienţei energetice, inclusiv schema de obligaţii în domeniul eficienţei energetice.

Astfel, Planul naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice va fi realizat până la 31 martie 2019. Ulterior, la fiecare 3 ani, planul va fi actualizat de către Ministerul Economiei, cu asistenţa Institutului Naţional pentru Energie Sustenabilă, care urmează a fi creată. Documentul va fi propus Guvernului spre aprobare.

Va fi obligatorie efectuarea unui audit energetic în cazul proiectelor de eficienţă energetică finanţate total sau partial din bugetul de stat sau din bugetele autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi al proiectelor de eficienţă energetică finanţate de Institut.

De asemenea, efectuarea auditul energetic va deveni obligatoriu pentru întreprinderile mari (întreprinderile mari vor fi considerate cele care corespund la 2 din următoarele 3 criterii:au un număr mediu scriptic anual de peste 249 de salariaţi, cu sumă anuală a veniturilor din vânzări de peste 50 mil. de lei şi cu valoarea totală anuală de bilanţ a activelor ce depăşeşte 50 mil. de lei.). Obligativitatea primului audit energetic va fi realizată până la 5 noiembrie 2018, ulterior fiind efectuat odată la 4 ani.

În acelaşi timp, anual, până la 30 iunie, începând cu anul 2017, Ministerul Economiei va elabora un raport privind progresul înregistrat în anul precedent în legătură cu îndeplinirea obiectivelor naționale în domeniul eficienței energetice şi va fi expediat pentru informare Secretariatului Comunității Energetice.

Potrivit proiectului de lege, în perioada 1 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2020 instituţiile trebuie să contribuie la realizarea anuală a economiilor noi de energie echivalente unui nivel de 0,7% din volumul total anual al vânzărilor de energie consumatorilor finali, calculat ca medie pe perioada de 3 ani anterioară datei de 1 ianuarie 2016.

La calcularea cantităţii totale cumulate a economiilor de energie pentru perioada 1 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2020, Ministerul Economiei va utiliza următoarele valori procentuale:

  • 0,5% pentru anul 2017 şi pentru anul 2018
  • 0,7% pentru anul 2019 şi pentru anul 2020.

După cum am menţionat mai sus, urmează a fi creat un organ nou - Institutul Naţional pentru Energie Sustenabilă, misiunea căruia va conta în susţinerea realizării politicii statului în domeniul eficienţei energetice, în special prin atragerea şi gestionarea resurselor financiare în vederea finanţării şi promovării implementării proiectelor în domeniul eficienţei energetice.

Cât priveşte bugetul Institutului, acesta se va forma din sursele alocate din bugetul de stat, din donaţii, granturi, din veniturile financiare obţinute urmare a administrării mijloacelor financiare ale Institutului, precum şi din alte surse stabilite în Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Energie Sustenabilă.

Pentru realizarea economiilor de energie atribuite în cadrul schemei de obligaţii, părţile vor transfera Institutului Naţional pentru Energie Sustenabilă contribuţii anuale echivalente cu totalul cheltuielilor necesare pentru realizarea măsurilor de eficienţă energetică în contextul îndeplinirii obligațiilor aferente. Contribuţiile anuale se transferă trimestrial, în tranşe egale, până la data de 15 a lunii următoare trimestrului de gestiune. Prima tranşă urmează a fi făcută până la 15 aprilie a fiecărui an.

În acelaşi timp, instituţia care implementează proiectele de eficienţă energetică menţionate va putea decide cu privire la efectuarea, în locul auditului energetic, a unui studiu specializat care să permită identificarea şi cuantificarea oportunităţilor rentabile de economisire a energiei.

Auditul energetic va fi efectuat de auditori energetici independenţi, cu respectarea principiilor minime stabilite în prezenta Lege, în Regulamentul cu privire la auditorii energetici şi auditul energetic, şi în standardele SM SR EN 16247-1 - Audituri energetice - Partea 1: Prevederi generale, SM SR EN 16247-2 - Audituri energetice - Partea a 2-a: Clădiri, SM SR EN 16247-3 - Audituri energetice - Partea a 3-a: Procese şi SM SR EN 16247-4 - Audituri energetice - Partea a 4-a: Transport.

La desfăşurarea activităţii, auditorii energetici urmează să respecte Ghidul auditorilor energetici şi modelele de documente, care vor fi aprobate de Institut.

Documentul mai conţine o serie de prevederi ce se referă la evidenţa în domeniul energetic.

Astfel, Biroul Naţional de Statistică, cu asistenţa Institutului va prezenta, anual, până la 31 martie, începând cu anul 2017, Ministerului Economiei date ce ţin de:

  • energia electrică şi termică produsă în regim de cogenerare în raport cu totalul de energie termică şi electrică produsă la nivel naţional,
  • capacităţile de producer a energiei electrice şi termice în regim de cogenerare,
  • informaţiile statistice cu privire la capacităţile existente de producere a energiei termice şi cu privire la cantităţile de energie termică livrată în sistemul de alimentare centralizată cu energie termică şi de răcire, în raport cu capacităţile totale de producere şi cu cantităţile totale de energie electrică şi energie termică produse;
  • economiile de energie primară obţinute prin utilizarea cogenerării şi determinate conform metodologiei stabilite în anexa nr. 1 la Legea cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării.

Proiectul poate fi consultat şi propuse comentarii până la 5 iunie curent.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...