37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Codul Vamal conține prevederi abuzive. Un avocat a obținut câștig de cauză pentru clientul său la Curtea Constituțională

Codul Vamal conține prevederi abuzive. Un avocat a obținut câștig de cauză pentru clientul său la Curtea Constituțională

04.11.2016208 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Curtea Constituțională a stabilit că un articol din Codul Vamal este contrar prevederilor Constituției, după ce un avocat a solicitat ridicarea excepției de neconstituționalitate, un proces de judecată fiind în desfășurare.

Sesizarea a vizat admiterea temporară a mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova. Compania reclamantă a depus în 2012 o cerere de admitere temporară pe teritoriul Republicii Moldova a unor autovehicule, având la bază un contract de leasing cu o companie din Germania. O autorizație de admitere temporară a fost emisă până în octombrie 2015 care, conform legislației de atunci, nu prevedea „aplicarea măsurilor de politică economică".

Ulterior, Codul Vamal a fost modificat, astfel încât s-a instituit obligația de a plasa sub regim vamal de import, achitarea drepturilor de import a bunurilor admise temporar sau scoaterea bunurile vizate de pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, compania a fost nevoită să achite o amendă de 1,8 milioane de lei, plus o penalitate de întârziere.

Avocatul companiei a invocat în sesizarea sa caracterul contradictoriu al modificărilor operate în legislație, indicând că statul a încălcat dreptul clientului său la proprietate. El a făcut trimitere la articolul 1 al Protocolului nr.1 la CEDO care prevede respectarea dreptului persoanelor fizice și juridice la bunurile sale.

Astfel, autorul excepției a pretins că, dispozițiile art.73 alin.(4) din Codul Vamal contravin și prevederilor articolelor 46 alin.(1) și 54 din Constituție. Curtea a subliniat că deşi este dreptul exclusiv al legiuitorului de a reglementa regimul vamal al mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova, totuşi, acest fapt nu poate afecta securitatea raporturilor juridice care au luat naștere anterior.

Curtea a constatat că deşi legiuitorul a acordat un termen posesorilor de autorizații de admitere temporară pentru a se conforma noilor prevederi legale (începând cu 25.04.2014 până la 01.01.2015), totuşi în lipsa unor măsuri compensatorii prevederile contestate au constituit o sarcină disproporționată între cerinţele interesului general al statului şi cerinţele de protecţie a drepturilor fundamentale ale individului, se menționează într-un comunicat oficial al Curții Constituționale.

În concluzie, Curtea a stabilit că prin încetarea înainte de termen a valabilității autorizației de admitere temporară a mărfurilor contractului de leasing financiar a existat o ingerinţă excesivă în dreptul persoanelor de a poseda și utiliza bunurile contractate, fapt care aduce atingere articolului 46 din Constituție.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...