37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Codul muncii va fi modificat. Ce schimbări sunt propuse la capitolul concediere

Codul muncii va fi modificat. Ce schimbări sunt propuse la capitolul concediere

19.04.20171.064 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Mai multe motive pentru care un salariat va putea fi demis. Autoritățile au propus pentru consultări publice proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova.

    Conform modificărilor propuse, salariatul va putea fi concediat în baza constatării faptului că acesta nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate ca urmare a calificării insuficiente, stabilite în urma atestării efectuate în modul prevăzut de Guvern. În redacția actuală, Codul prevede că acest lucru este confirmat prin hotărârea comisiei de atestare. În urma acestei modificări, Guvernul va dispune de temei legal pentru aprobarea unui Regulament privind modul de atestare a salariaţilor din unităţi, ceea ce va avea ca efect:

  • înlăturarea lacunelor existente în legislaţia Republicii Moldova;
  • rezolvarea problemelor ce ţin de atestarea salariaţilor din unităţi, cu care se confruntă actualmente majoritatea angajatorilor;
  • excluderea abuzurilor din partea angajatorilor în procesul de atestare a salariaţilor;
  • asigurarea respectării drepturilor şi intereselor legale ale salariaţilor în procesul de atestare.

    Un alt motiv de concediere va fi absenţa fără motive întemeiate de la lucru timp de 4 ore consecutive (fără a ține cont de pauza de masă) în timpul zilei de muncă. În prezent, angajatul poate fi demis doar în caz de absențe repetate.

    De asemenea, un salariat va putea fi demis pentru săvârșirea unei contravenții sau infracțiuni contra patrimoniului unității, stabilite prin hotărârea instanţei de judecată sau a organului de competenţa căruia ţine aplicarea sancţiunilor administrative. Potrivit autorilor inițiativei, există contravenții/infracțiuni a căror latură obiectivă nu presupune acțiunea de sustragere, ci alte acțiuni/inacțiuni care au drept scop distrugerea sau deteriorarea bunurilor angajatorului. Astfel, noțiunea de "sustragere", prevăzută acum de lege, limitează nefondat cercul acțiunilor ilicite ale salariatului contra patrimoniului unității care pot servi ca temei pentru concedierea salariatului (furt, jaf, tâlhărie).

    Motiv pentru concediere va fi și comiterea de către salariatul care mânuieşte nemijlocit valori băneşti sau materiale, sau care are acces la sistemele informaționale ale angajatorului (sisteme de colectare și gestiune a informației) sau la cele administrate de angajator, a unor acţiuni culpabile dacă acestea pot servi temei pentru pierderea încrederii angajatorului faţă de salariatul respectiv. Potrivit autorilor, în prezent, pot fi concediați doar salariații care mânuiesc nemijlocit valori băneşti sau materiale și au săvârșit careva acţiuni culpabile, dacă acestea pot servi temei pentru pierderea încrederii angajatorului faţă de salariatul respectiv. Însă, în practică sunt situaţii când angajatorul pierde încrederea față de salariat și pentru alte acţiuni.De exemplu, poate servi dezvăluirea unor informaţii confidenţiale sau săvârşirea unor fapte care supun banca anumitor riscuri materiale, ambele având consecinţe mult mai grave decât sustragerea unor sume neînsemnate de bani.

    Încălcarea gravă a obligațiilor de muncă, chiar şi o singură dată, va fi, de asemenea, temei pentru concediere. În nota informativă se precizează că motivul respectiv de concediere va deveni aplicabil tuturor salariaților unității, indiferent de funcția deținută, dar nu doar conducătorului unităţii, adjuncţilor lui sau contabilului-şef.

    Deţinerea de către salariat a statutului de pensionar pentru limită de vârstă va constitui un alt motiv de concediere sau încetare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului. Totodată, persoanele concediate în temeiul respectiv vor putea fi angajate ulterior pe o perioadă de până la 2 ani, care, la expirare, poate fi prelungită de părţi.

Potrivit amendamentelor propuse, nu se admite concedierea salariatului în perioada aflării în concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de la 3 la 4 ani. În prezent, angajatul se poate afla în concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului de până la 6 ani.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...