37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Codul muncii s-a modificat. Vezi ce prevederi impune acesta

Codul muncii s-a modificat. Vezi ce prevederi impune acesta

18.08.201712.737 views

2

(1 voturi, medie: 2,00 din 5)
Se încarcă...

În ediția Monitorului Oficial de astăzi, a fost publicată Legea Parlamentului nr. 157 din 20 iulie 2017.
Conform legii sus menționate, au fost efectuate modificări și completări asupra Codului muncii Republicii Moldova.

Astfel, conţinutul contractului individual de muncă, nu va mai include prevederile contractului colectiv de muncă şi ale regulamentului intern al unităţii referitoare la condiţiile de muncă ale salariatului, dat fiind faptul că acestea au fost abrograte.

Încheierea contractului individual de muncă pe durată determinată, poate fi realizat pentru perioada îndeplinirii obligaţiilor de muncă ale salariatului, al cărui contract individual de muncă este suspendat pentru perioada în care el absentează din alte motive decât aflarea lui în unul din concediile prevăzute la art.112, 120, 123, 124, 126, 178, 299 şi 300, sau cazurilor de aflare a acestuia în grevă.

Angajatorul este obligat să elibereze gratuit salariatului în termen de 3 zile lucrătoare, la cererea lui scrisă, un certificat cu privire la munca în cadrul unităţii respective, în care urmează să se indice specialitatea, calificarea, funcţia, durata muncii şi cuantumul salariului.

Suspendarea contractului individual de muncă și reluarea activității de muncă, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 76 lit. a) şi b) şi art. 78 alin. (1) lit. d1) şi e), se face prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) angajatorului, care se aduce la cunoştinţa salariatului, contra semnătură, cel tîrziu la data suspendării contractului individual de muncă sau a reluării activității de muncă.

Durata şomajului tehnic s-a redus cu 2 luni, astfel aceasta nu poate depăşi 4 luni în decursul unui an calendaristic. Pe durata șomajului tehnic, salariații vor beneficia lunar de o indemnizaţie ce nu poate fi mai mică de 50 la sută din salariul lor de bază, cu excepția cazurilor când contractul individual de muncă este suspendat din cauza șomajului tehnic, prin acordul părților.

Codul muncii a fost completat cu un nou articol 801, cu privire la staționare.

Staționarea reprezintă imposibilitatea temporară de continuare a activităţii de producţie de către unitate, o subdiviziune (subdiviziuni) interioară a acesteia, de către un salariat sau un grup de salariați și care poate fi produsă din cauze ce nu depind de angajator sau salariat, sau din contra, din vina angajatorului sau a salariatului.

Retribuirea timpului de staţionare produsă din cauze ce nu depind de angajator sau salariat se efectuează în mărime de 2/3 din salariul de bază pe unitate de timp stabilit salariatului, dar dar nu mai puţin decît în mărimea unui salariu minim pe unitate de timp, stabilit de legislaţia în vigoare, pentru fiecare oră de staţionare.
Salariatul vinovat de producerea staționarii, nu beneficiază de remunerare pentru orele de staționare.

Motiv de concediere va servi și încălcarea repetată, pe parcursul unui an, a obligaţiilor de muncă, dacă anterior salariatul a fost sancționat disciplinar.

Limitarea muncii suplimentare și a muncii cu program de noapte , pentru femeile aflate în concediul postnatal a fost exclusă, la fel și atragerea la muncă în zilele de repaus, zilele de sărbătoare nelucrătoare a acestei categorii de salariați.

În cazuri excepţionale, dacă acordarea integrală a concediului de odihnă anual salariatului în anul de muncă curent, poate să se răsfrângă negativ asupra bunei funcţionări a unităţii, o parte din concediu, cu consimţământul scris al salariatului şi cu acordul scris al reprezentanţilor salariaţilor, poate fi amânată pentru anul de muncă următor. În asemenea cazuri, în anul de muncă curent, salariatului i se vor acorda cel puțin 14 zile calendaristice din contul concediului de odihnă anual, partea rămasă fiindu-i acordată pînă la sfîrșitul anului următor.

Părinţilor care au 2 şi mai mulţi copii, în vârstă de până la 14 ani (sau un copil cu dizabilităţi) li se acordă un concediu de odihnă anual suplimentar plătit cu durata de 4 zile calendaristice, doar în baza unei cereri scrise.
Concediile de odihnă anuale suplimentare, se vor alipi la concediul de odihnă anual de bază.

Pentru perioada de însuşire a unor noi procese de producţie, salariaților li se garantează menținerea salariului mediu.

Salariaţii înmatriculați din proprie iniţiativă în instituţiile de învăţămînt superior sau mediu de specialitate, vor beneficia de anumite garanţii şi compensaţii în modul prevăzut de contractul colectiv sau de cel individual de muncă.

În ceea ce privește, salariaţii concediaţi în legătură cu lichidarea unităţii sau cu încetarea activităţii angajatorului persoană fizică sau cu reducerea numărului ori a statelor de personal la unitate, acestora li se garantează pentru prima lună, plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu egală cu mărimea sumată a unui salariu mediu săptămânal pentru fiecare an complet lucrat la unitatea în cauză, dar nu mai mare decât șase salarii medii lunare și nu mai mică decât un salariu mediu lunar.

Suma penalității datorate de angajator, pentru reținerea plăților salariale, a indemnizaţiilor de concediu, a plăţilor în caz de eliberare sau a altor plăţi cuvenite salariatul, se majorează de la 0,1 % - la 0,3 % din suma neplătită în termen pentru fiecare zi de întârziere.

În ediția Monitorului Oficial de astăzi, a fost publicată Legea Parlamentului nr. 157 din 20 iulie 2017.
Conform legii sus menționate, au fost efectuate modificări și completări asupra Codului muncii Republicii Moldova.

Astfel, conţinutul contractului individual de muncă, nu va mai include prevederile contractului colectiv de muncă şi ale regulamentului intern al unităţii referitoare la condiţiile de muncă ale salariatului, dat fiind faptul că acestea au fost abrograte.

Încheierea contractului individual de muncă pe durată determinată, poate fi realizat pentru perioada îndeplinirii obligaţiilor de muncă ale salariatului, al cărui contract individual de muncă este suspendat pentru perioada în care el absentează din alte motive decât aflarea lui în unul din concediile prevăzute la art.112, 120, 123, 124, 126, 178, 299 şi 300, sau cazurilor de aflare a acestuia în grevă.

Angajatorul este obligat să elibereze gratuit salariatului în termen de 3 zile lucrătoare, la cererea lui scrisă, un certificat cu privire la munca în cadrul unităţii respective, în care urmează să se indice specialitatea, calificarea, funcţia, durata muncii şi cuantumul salariului.

Suspendarea contractului individual de muncă și reluarea activității de muncă, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 76 lit. a) şi b) şi art. 78 alin. (1) lit. d1) şi e), se face prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) angajatorului, care se aduce la cunoştinţa salariatului, contra semnătură, cel tîrziu la data suspendării contractului individual de muncă sau a reluării activității de muncă.

Durata şomajului tehnic s-a redus cu 2 luni, astfel aceasta nu poate depăşi 4 luni în decursul unui an calendaristic. Pe durata șomajului tehnic, salariații vor beneficia lunar de o indemnizaţie ce nu poate fi mai mică de 50 la sută din salariul lor de bază, cu excepția cazurilor când contractul individual de muncă este suspendat din cauza șomajului tehnic, prin acordul părților.

Codul muncii a fost completat cu un nou articol 801, cu privire la staționare.

Staționarea reprezintă imposibilitatea temporară de continuare a activităţii de producţie de către unitate, o subdiviziune (subdiviziuni) interioară a acesteia, de către un salariat sau un grup de salariați și care poate fi produsă din cauze ce nu depind de angajator sau salariat, sau din contra, din vina angajatorului sau a salariatului.

Retribuirea timpului de staţionare produsă din cauze ce nu depind de angajator sau salariat se efectuează în mărime de 2/3 din salariul de bază pe unitate de timp stabilit salariatului, dar dar nu mai puţin decît în mărimea unui salariu minim pe unitate de timp, stabilit de legislaţia în vigoare, pentru fiecare oră de staţionare.
Salariatul vinovat de producerea staționarii, nu beneficiază de remunerare pentru orele de staționare.

Motiv de concediere va servi și încălcarea repetată, pe parcursul unui an, a obligaţiilor de muncă, dacă anterior salariatul a fost sancționat disciplinar.

Limitarea muncii suplimentare și a muncii cu program de noapte , pentru femeile aflate în concediul postnatal a fost exclusă, la fel și atragerea la muncă în zilele de repaus, zilele de sărbătoare nelucrătoare a acestei categorii de salariați.

În cazuri excepţionale, dacă acordarea integrală a concediului de odihnă anual salariatului în anul de muncă curent, poate să se răsfrângă negativ asupra bunei funcţionări a unităţii, o parte din concediu, cu consimţământul scris al salariatului şi cu acordul scris al reprezentanţilor salariaţilor, poate fi amânată pentru anul de muncă următor. În asemenea cazuri, în anul de muncă curent, salariatului i se vor acorda cel puțin 14 zile calendaristice din contul concediului de odihnă anual, partea rămasă fiindu-i acordată pînă la sfîrșitul anului următor.

Părinţilor care au 2 şi mai mulţi copii, în vârstă de până la 14 ani (sau un copil cu dizabilităţi) li se acordă un concediu de odihnă anual suplimentar plătit cu durata de 4 zile calendaristice, doar în baza unei cereri scrise.
Concediile de odihnă anuale suplimentare, se vor alipi la concediul de odihnă anual de bază.

Pentru perioada de însuşire a unor noi procese de producţie, salariaților li se garantează menținerea salariului mediu.

Salariaţii înmatriculați din proprie iniţiativă în instituţiile de învăţămînt superior sau mediu de specialitate, vor beneficia de anumite garanţii şi compensaţii în modul prevăzut de contractul colectiv sau de cel individual de muncă.

În ceea ce privește, salariaţii concediaţi în legătură cu lichidarea unităţii sau cu încetarea activităţii angajatorului persoană fizică sau cu reducerea numărului ori a statelor de personal la unitate, acestora li se garantează pentru prima lună, plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu egală cu mărimea sumată a unui salariu mediu săptămânal pentru fiecare an complet lucrat la unitatea în cauză, dar nu mai mare decât șase salarii medii lunare și nu mai mică decât un salariu mediu lunar.

Suma penalității datorate de angajator, pentru reținerea plăților salariale, a indemnizaţiilor de concediu, a plăţilor în caz de eliberare sau a altor plăţi cuvenite salariatul, se majorează de la 0,1 % - la 0,3 % din suma neplătită în termen pentru fiecare zi de întârziere.

Comentarii

  1. Anonim spune:

    Bună seara! Mă numesc Natalia Tomescu . Am așa o mare semn de iîntrebar ,, sunt angajată în calitate de educator , întrebarea mea este am copil in clasa 1 și nu pot să fiu prezenta la ora 7:30  la serviciu, daca pot beneficia de o jumătate de oră pe zi sa pot duce copilul la scșcoa? Va mulțumesc mult!

     

  2. Anonim spune:

    Buna,activez in scoala de putin timp,acum sunt plecata la Studii(sesiune).De la locul de studii am primit confirmare ca sunt la sesii,dar scoala nu-mi achita 75% din salariu pentru ca nu este indicat in confirmare.Este corect sa nu-mi achite sau nu?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...