37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Codul fiscal va fi completat cu „Regimul fiscal în cazul lichidării contribuabilului”

Codul fiscal va fi completat cu „Regimul fiscal în cazul lichidării contribuabilului”

22.12.2016985 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Codul fiscal al Republicii Moldova ar putea fi completat cu un capitol nou - Regimul fiscal în cazul lichidării contribuabilului. Acesta va conține prevederi ce țin de prezentarea dărilor de seamă fiscale, controlul fiscal, stingerea obligațiilor fiscale.

Conform proiectului de lege, persoana care practică activitatea de întreprinzător, care se află în proces de lichidare, va fi obligată să prezinte organului fiscal darea de seamă prealabilă cu privire la impozitul pe venit în termen de cel mult 5 luni de la data înregistrării dizolvării și în termen de cel mult 30 de zile de la data întocmirii bilanțului definitiv de lichidare.

Termenul de plată a obligațiilor fiscale, calculate în baza dării de seamă cu privire la impozitul pe venit se va considera data prezentării acesteia. Mai mult, dacă în urma controlului fiscal se va constata lipsa datoriilor față de creditori și buget, și lipsa activelor pasibile repartizării, darea de seamă prealabilă se va considera finală și se va prezenta bilanțul de lichidare.

Controlul fiscal în legătură cu lichidarea contribuabilului în baza criteriilor de risc de conformare fiscală se va efectua de către Serviciul Fiscal de Stat (SFS) în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data prezentării dării de seamă prealabile cu privire la impozitul pe venit. În cadrul controalelor fiscale, verificarea stingerii obligațiilor fiscale ale contribuabilului față de buget se efectuează tot de către SFS prin recepționarea informațiilor în cauză de la autoritățile competente, potrivit principiului ghișeului unic. Astfel, organele vamale, Casa Națională de Asigurări Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină și alte autorități vor trebui să prezinte, obligatoriu, SFS informația privind obligațiile fiscale ale contribuabilului față de buget, contribuțiile de asigurări sociale de stat, primele de asigurări medicale, după caz, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data solicitării.

SFS va prezenta informațiile privind lipsa restanțelor în termen de cel mult 5 zile lucrătoare. În cazul în care contribuabilul nu are restanțe față de buget, suma plăților achitate în plus se restituie acestuia în cel mult 20 de zile lucrătoare de la momentul solicitării.

Potrivit proiectului de lege, vor fi operate unele modificări și la Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali. Documentul prevede că certificatul privind lipsa restanțelor față de bugetul public național se va extrage de către Camera Înregistrării de Stat din Registrul certificatelor, obținând datele respective din sistemul informațional automatizat al Inspectoratului Principal de Stat.

Proiectul de lege va fi examinat la una dintre următoarele ședințe ale Parlamentului.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...