37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Codul fiscal stabilește facilitățile pentru rezidenţii parcurilor IT

Codul fiscal stabilește facilitățile pentru rezidenţii parcurilor IT

17.07.20171.605 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul ce prevede completarea Codului fiscal cu un nou titlu - Titlul X - Impozitul unic de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei, a fost votat în lectură finală în şedinţa Legislativului din 14 iulie curent.

Proiectul de lege a fost elaborat cu scopul aducerii în concordanţă a actelor normative cu Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei, în special a mecanismului de aplicareimpozitului unic rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei stabilit în mărime de 7% din venitul de vânzări, dar nu mai puţin de 30% din cuantumul salariului mediu pe economie prognozat pentru anul aferent perioadei fiscale a impozitului respectiv.

Titlul X din Codul fiscal va reglementa impozitarea contribuabililor cu statut de rezidenţi ai parcurilor pentru tehnologia informaţiei prin definirea elementelor impozutlui unic şi prin includererea unor elemente speciale, cum ar fi rapoartele ce urmează a fi prezentate de rezidenţii parcurilor, tranziţia de la regimul standard de impozitare la cel facilitar etc.

Completările prevăd că pentru agenţii economici, care pe parcursul anului fiscal obţin statut de rezident al parcului pentru tehnologia informaţiei, perioada fiscală privind impozitul pe venit se consideră de la începutul anului calendaristic şi până la finele lunii calendaristice în care este obţinut statutul de rezident al parcului.

Totodată, agenţii economici cărora pe parcursul anului fiscal li se retrage statutul de rezident al parcului IT, perioada fiscală se va considera acea care începe cu prima zi a lunii următoare celei în care a fost retras statutul de rezident al parcului şi până la finele anului calendaristic.

Codul fiscal va fi completat şi cu un şir de norme special aplicabile rezidenţilor parcurilor şi angajaţilor acestora.

Astfel, angajaţii care primesc venituri salariale de la rezidenţii menţionaţi, în baza contractelor de muncă, nu vor fi obligaţi să achite impozitul pe venit, acesta fiind inclus în componenţa impozitului unic reglementat de titlul X din Cod.

În situaţia în care, pe parcursul anului, contribuabilul aplică atât regimul de impozitare, cât şi cel special, venitul impozabil de va calcula ca diferenţa dintre suma venitului brut realizat în perioada aplicării regimului de impozitare şi mărimea cheltuielilor permise spre deducere.

Un alt articol introdus va reglementa regulile speciale pentru deducerea cheltuielilor privind uzura şi reparaţia mijloacelor fixe în scopuri fiscal pentru rezidenţi parcurilor pentru tehnologia informaţiei. Articolul în cauză prevede lipsirea de dreptul la deducerea cheltuielilor privind uzura şi reparaţia mijloacelor fixe în anul fiscal al agenţilor economici, care pe parcursul anului fiscal au obţinut statut de rezident al parcului, prin derogare de la prevederile art.26 şi 27 din Cod.

Proiectul mai prevede că agenţii economici care, pe parcursul anului fiscal, vor obţine statutul de rezident al parcului pentru tehnologia informaţiei, pentru perioada aplicării regimului standard de impozitare vor fi obligaţi să achite, până la data de 25 a lunii următoare în care a fost obţinut statutul de rezident al parcului, sume egale cu 1/12 pentru fiecare lună care nu a fost achitat impozit pe venit.

Totodată, va fi completată cu un nou alineat şi Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Potriviti acestuia, rezidenţii parcurilor nu vor achita primele de asigurări obligatorii de asistenţă medicală, prin derogare de la alin. 1 din lege. Asigurarea medicală a respectivilor anajaţi se va realiza din contul impozitului unic achitat de rezidenţi.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...