37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Codul Fiscal iarăşi a suferit modificări. Noţiune nouă – desemnarea procentuală.

Codul Fiscal iarăşi a suferit modificări. Noţiune nouă – desemnarea procentuală.

18.08.20143.333 views Contabilsef.md

5

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Codul Fiscal iarăşi a suferit modificări. Noţiune nouă – desemnarea procentuală.

Conform Legii Nr. 158 din  18.07.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative publicate în Monitorul Oficial nr. 238-246 din 15.08.2014 au suferit modificări un şir de Legi. Aceste modificări sunt legate de introducerea mecanismului de desemnare procentuală. Conform definiţiei aceasta reprezintă un  proces în care contribuabilii care nu au datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare direcţionează un cuantum procentual de pînă la 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către organizaţiile necomerciale de utilitate publică, cultele religioase şi părţile componente ale acestora care sînt în drept să participe la desemnarea procentuală.

Desemnarea procentuala poate fi prin una din următoarele forme:
    a) odată cu prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit;
    b) prin transfer bancar;
    c) prin intermediul patronului.

O condiţie la care se atrage atenţie este că desemnarea procentuală poate fi efectuată numai în cazul în care contribuabilul şi-a onorat obligaţiile fiscale privind impozitul pe venit pentru perioada aferentă căreia se efectuează desemnarea procentuală, adică dacă a achitat impozitul pe venit curent. Totodată contribuabilul trebuie nu aibă datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare. Pentru persoane fizice aceste prevederi va da bătăi de cap, pentru că va trebui să se adreseze la oficiile fiscale pentru a verifica lipsa datoriilor sau să se aboneze la declaraţie electronică. Dar din practică în cele mai dese cazuri acest aspect va fi neglijat. Iar în caz de depistare a datoriilor vor apărea şi sancţiuni.

Mecanismul de desemnare procentuală şi lista concretă a organizaţiilor necomerciale de utilitate publică, cultelor religioase şi părţilor componente ale acestora care pot beneficia de direcţionarea unui cuantum procentual din impozitul pe venit calculat  anual la buget  se va stabili de Guvern.
Totodată în cazul desemnării procentuale de către contribuabil persoană fizică a unei sume ce depăşeşte cuantumul procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către organizaţiile necomerciale de utilitate publică, cultele religioase şi părţile componente ale acestora, acesta va fi sancţionat conform art. 228 al Codului Fiscal cu majorări de întârziere (penalitate), mijloacele financiare respective rămânând în contul instituţiilor menţionate fără posibilitatea de returnare.  Mecanismul de aplicare acestor sancţiuni ridică mai multe semne de întrebare, ca exemplu pentru care perioadă va fi calculată penalitatea.

Altă prevedere este că fiecare patron care plăteşte lucrătorului salariu, la solicitarea lucrătorului, este obligat să reţină din suma impozitului calculat cuantumul procentual desemnat conform cererii scrise. Respectiv nu este clar mai departe care va fi procedura, că aceşti bani se vor elibera lucrătorului, care la rîndul său va depune la aceste organizaţii sau se va face plata direct  organizaţiilor necomerciale de utilitate publică. În acest caz se pune în sarcina patronului corectitudinea calculării a sumei care revine pentru desemnarea procentuală. Dacă luam ca bază salariu mediu lunar prognozat pe economie pentru anul 2014 care constituie 4225 lei, mărimea impozitului pe venit va constitui 286,40 lei , respectiv desemnarea procentuală va fi egală cu 5,73 lei. Și în cazul când la întreprindere sunt circa 100 de angajaţi şi fiecare doreşte să fie reţinută şi transferată această sumă în diferite organizaţii va fi o muncă destul de voluminoasă. În primul rând va trebui de verificat dacă organizaţia este inclusă în lista stabilită de Guvern, iar în cazul transferului bancar se vor suporta şi cheltuieli de comision 5-10 lei (şi nu este clar dacă vor fi deductibile pentru patron aceste cheltuieli).

Respectiv a devenit obligatorie prezentarea declaraţiei fiscale anuale pentru persoane fizice care direcţionează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget .

Conform aceiaşi legi au fost modificate şi Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti şi Legea  nr. 125-XVI din 11 mai 2007 privind libertatea de conştiinţă, de gândire şi de religie. În aceste legi a fost introdusă noţiunea de desemnare procentuală, sa stabilit condiţiile care trebuie să întrunească organizaţiile necomerciale pentru a deveni de utilitate publică, sa introdus că mijloacele financiare obţinute în urma desemnării procentuale pot fi utilizate în scopul susţinerii activităţilor prevăzute în statut, într-un termen ce nu depăşeşte o perioadă fiscală după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea şi pentru acoperirea cheltuielilor administrative ale organizaţiei, în mărime de pînă la 5% din mijloacele financiare obţinute în urma desemnării procentuale.

Totodată sa stabilit că se publică pe site-ul Ministerului Justiţiei, pînă la 20 decembrie a fiecărui an, lista actualizată a organizaţiilor necomerciale de utilitate publică.

Veniturile obţinute de către organizaţiile necomerciale de utilitate publică, cultele religioase şi părţile componente ale acestora conform legii în urma desemnării procentuale au devenit surse de venit neimpozabile. Însă dacă aceste venituri se utilizează contrar destinaţiei mijloacele financiare obţinute se restituie în buget suma utilizată contrar destinaţiei.

Tot prin aceste modificări sa introdus şi organele de control care vor verifica dacă au fost utilizate conform destinaţiei mijloacele financiare obţinute în urma desemnării procentuale şi consecinţele nerespectării prevederilor legislaţiei în domeniul dat.

Respectiv articolul 298 din Codul contravenţional al Republicii Moldova sa completat cu alineatul (41) cu următorul cuprins: utilizarea contrar destinaţiei de către organizaţiile necomerciale de utilitate publică, cultele religioase şi părţile componente ale acestora a mijloacelor financiare obţinute în urma desemnării procentuale se sancţionează cu amendă de la 150 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

Codul Fiscal iarăşi a suferit modificări. Noţiune nouă – desemnarea procentuală.

Conform Legii Nr. 158 din  18.07.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative publicate în Monitorul Oficial nr. 238-246 din 15.08.2014 au suferit modificări un şir de Legi. Aceste modificări sunt legate de introducerea mecanismului de desemnare procentuală.Conform definiţiei aceasta reprezintă un  proces în care contribuabilii care nu au datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare direcţionează un cuantum procentual de pînă la 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către organizaţiile necomerciale de utilitate publică, cultele religioase şi părţile componente ale acestora care sînt în drept să participe la desemnarea procentuală.

Desemnarea procentuala poate fi prin una din următoarele forme:
    a) odată cu prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit;
    b) prin transfer bancar;
    c) prin intermediul patronului.

O condiţie la care se atrage atenţie este că desemnarea procentuală poate fi efectuată numai în cazul în care contribuabilul şi-a onorat obligaţiile fiscale privind impozitul pe venit pentru perioada aferentă căreia se efectuează desemnarea procentuală, adică dacă a achitat impozitul pe venit curent. Totodată contribuabilul trebuie nu aibă datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare. Pentru persoane fizice aceste prevederi va da bătăi de cap, pentru că va trebui să se adreseze la oficiile fiscale pentru a verifica lipsa datoriilor sau să se aboneze la declaraţie electronică. Dar din practică în cele mai dese cazuri acest aspect va fi neglijat. Iar în caz de depistare a datoriilor vor apărea şi sancţiuni.

Mecanismul de desemnare procentuală şi lista concretă a organizaţiilor necomerciale de utilitate publică, cultelor religioase şi părţilor componente ale acestora care pot beneficia de direcţionarea unui cuantum procentual din impozitul pe venit calculat  anual la buget  se va stabili de Guvern.
Totodată în cazul desemnării procentuale de către contribuabil persoană fizică a unei sume ce depăşeşte cuantumul procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către organizaţiile necomerciale de utilitate publică, cultele religioase şi părţile componente ale acestora, acesta va fi sancţionat conform art. 228 al Codului Fiscal cu majorări de întârziere (penalitate), mijloacele financiare respective rămânând în contul instituţiilor menţionate fără posibilitatea de returnare.  Mecanismul de aplicare acestor sancţiuni ridică mai multe semne de întrebare, ca exemplu pentru care perioadă va fi calculată penalitatea.

Altă prevedere este că fiecare patron care plăteşte lucrătorului salariu, la solicitarea lucrătorului, este obligat să reţină din suma impozitului calculat cuantumul procentual desemnat conform cererii scrise. Respectiv nu este clar mai departe care va fi procedura, că aceşti bani se vor elibera lucrătorului, care la rîndul său va depune la aceste organizaţii sau se va face plata direct  organizaţiilor necomerciale de utilitate publică. În acest caz se pune în sarcina patronului corectitudinea calculării a sumei care revine pentru desemnarea procentuală. Dacă luam ca bază salariu mediu lunar prognozat pe economie pentru anul 2014 care constituie 4225 lei, mărimea impozitului pe venit va constitui 286,40 lei , respectiv desemnarea procentuală va fi egală cu 5,73 lei. Și în cazul când la întreprindere sunt circa 100 de angajaţi şi fiecare doreşte să fie reţinută şi transferată această sumă în diferite organizaţii va fi o muncă destul de voluminoasă. În primul rând va trebui de verificat dacă organizaţia este inclusă în lista stabilită de Guvern, iar în cazul transferului bancar se vor suporta şi cheltuieli de comision 5-10 lei (şi nu este clar dacă vor fi deductibile pentru patron aceste cheltuieli).

Respectiv a devenit obligatorie prezentarea declaraţiei fiscale anuale pentru persoane fizice care direcţionează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget .

Conform aceiaşi legi au fost modificate şi Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti şi Legea  nr. 125-XVI din 11 mai 2007 privind libertatea de conştiinţă, de gândire şi de religie. În aceste legi a fost introdusă noţiunea de desemnare procentuală, sa stabilit condiţiile care trebuie să întrunească organizaţiile necomerciale pentru a deveni de utilitate publică, sa introdus că mijloacele financiare obţinute în urma desemnării procentuale pot fi utilizate în scopul susţinerii activităţilor prevăzute în statut, într-un termen ce nu depăşeşte o perioadă fiscală după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea şi pentru acoperirea cheltuielilor administrative ale organizaţiei, în mărime de pînă la 5% din mijloacele financiare obţinute în urma desemnării procentuale.

Totodată sa stabilit că se publică pe site-ul Ministerului Justiţiei, pînă la 20 decembrie a fiecărui an, lista actualizată a organizaţiilor necomerciale de utilitate publică.

Veniturile obţinute de către organizaţiile necomerciale de utilitate publică, cultele religioase şi părţile componente ale acestora conform legii în urma desemnării procentuale au devenit surse de venit neimpozabile. Însă dacă aceste venituri se utilizează contrar destinaţiei mijloacele financiare obţinute se restituie în buget suma utilizată contrar destinaţiei.

Tot prin aceste modificări sa introdus şi organele de control care vor verifica dacă au fost utilizate conform destinaţiei mijloacele financiare obţinute în urma desemnării procentuale şi consecinţele nerespectării prevederilor legislaţiei în domeniul dat.

Respectiv articolul 298 din Codul contravenţional al Republicii Moldova sa completat cu alineatul (41) cu următorul cuprins: utilizarea contrar destinaţiei de către organizaţiile necomerciale de utilitate publică, cultele religioase şi părţile componente ale acestora a mijloacelor financiare obţinute în urma desemnării procentuale se sancţionează cu amendă de la 150 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

Comentarii

 1. Contabil spune:

  Ii spun sefului ca astfel de cereri sa nu ajunga in contabilitate. E durdom romasca, inca cu asta nu mam ocupat. Pentru 5 lei , calcule, inregistrari, evidenta, raspundere, prea mult se vrea. Nu este o formula potrivita gasita de stat.

 2. Petru spune:

  Iarasi nu sau consultat nu nimeni, au facut cum au vrut. Atunci despre care transparenta se vorbeste. Despre care stabilitate, in fiecare luna tot mai baga si baga noi modificari in codul fiscal. Asta ca sa nu ne relaxam 🙂

 3. pokemon spune:

  Pentru 5 lei – studiu, analiza, calcule, inregistrari, evidenta, raspundere.
  Totul pentru in final rezultatul = sanctiuni, amenzi, penalitati, majorari de intirziere, nemaivorbind de stresuri, nervi, batai de cap si iarasi studiu si analiza (ca sa vezi daca ai fost sanctionat corect de fisc), pe urma calcule, inregistrari, evidenta si raspundere.

  Mai vrea cineva facilitati si avantaje fiscale dupa asa zisul model european?! 😀

 4. Contabil-sef spune:

  In primul rind as vrea sa mentionez faptul ca asa organ de control cum verifica finantatorul cel care dea banii nu mi ai nevoie de alt controlor. Dar, ma rog trebuie sa aratam ca se mai iau in seama si organizatiile necomerciale.
  Sunt absolut deacord cu comentariile de mai sus: pentru 5 lei, ai de farimat mintile de 500 sau de mai mult

 5. Tascu Angela spune:

  Ar trebui pur si simplu aceste 2% sau o suma fixa stabilita sa se transfere si suma data sa fie deductibila.Mai mult nu trebuie nimic.Ingreuneaza lucrul foarte mult…

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...