37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Codul fiscal și Codul vamal vor fi rescrise

Codul fiscal și Codul vamal vor fi rescrise

24.03.2017760 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În ultimii zece ani, legislația fiscală și vamală a fost modificată prin 253 de acte legislative, în mediu, cu aproximativ 25 de modificări pe an. Astfel, numărul mare de modificări efectuate a contribuit la complicarea cadrului legal. Actualele coduri conțin numeroase definiții, limitări, reguli speciale, norme care pot fi interpretate diferit. În acest sens, Ministerul Finanţelor a propus, pentru consultare publică, Conceptul de rescriere a Codului fiscal şi a Codului vamal. Unul dintre obiectivele stabilite la baza procesului de rescriere a acestora este simplificarea normelor existente, pentru evitarea interpretărilor duale ale normelor fiscale și vamale.

Conform conceptului prezentat, noul Cod fiscal va fi cuprins din 12 titluri:

 • Titlul I Dispoziţii generale Titlul II Taxa pe valoarea adăugată
 • Titlul III Accize
 • Titlul IV Impozitul pe venit
 • Titlul V Impozitul pe profit
 • Titlul VI Impozitul pe avere Titlul VII Impozitul pe bunurile imobiliare
 • Titlul VIII Taxele locale
 • Titlul IX Resursele naturale
 • Titlul X Regimuri speciale Titlul XI Taxele rutiere
 • Titlul XII Proceduri fiscale

De asemenea, noul Cod vamal va fi cuprins din 11 titluri, fiecare titlu fiind împărțit în capitole:

Titlul I Dispoziţii generale Titlul II Factorii pe baza cărora se aplică taxele la import sau la export şi alte măsuri cu privire la schimbul de mărfuri

 • Titlul III Obligaţia vamală şi garanţii
 • Titlul IV Mărfuri introduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova
 • Titlul V Norme generale privind statutul vamal, plasarea mărfurilor sub un regim vamal, verificarea, acordarea liberului de vamă și dispunerea de mărfuri
 • Titlul VI Punerea în liberă circulație și scutirea de taxe la import
 • Titlul VII Regimuri speciale
 • Titlul VIII Mărfuri scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova
 • Titlul IX Activitatea operativă de investigaţii şi de urmărire penală a organelor vamale
 • Titlul X Contravenţiile vamale şi răspunderea pentru săvârşirea lor. Procedura în cazurile de contravenţie vamală şi cercetarea lor
 • Titlul XI Dispoziţii finale

Astfel, după iniţierea procesului de rescriere a codurilor, urmează să fie elaborat şi aprobat un calendar intern prin care vor fi stabilite unele termene de referinţă. Ulterior, va fi anunţat concursul privind selectarea experţilor în domeniul fiscal sau vamal, în funcție de specializarea acestora (impozit pe venit, taxa pe valoarea adăugată, accize, etc.), ce vor participa la rescrierea documentelor. De asemenea, proiectele codurilor vor fi prezentate pentru consultare asociațiilor de business, pe platforma de consultare pe lângă prim-ministru etc.

Ministerul Finanțelor susține că proiectele titlurilor Codului fiscal vor fi avizate de către experții internaționali (World Bank). Totodată, noul Cod vamal va fi supus expertizării de către Comisia Europeană și EUBAM.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...