37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Codițiile de restituire a plăților pentru poluarea mediului, achitate în plus sau eronat

Codițiile de restituire a plăților pentru poluarea mediului, achitate în plus sau eronat

17.07.20172.147 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial din 14 iulie 2017 a fost publicat Regulamentul privind restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat, care a fost aprobat conform Ordinului comun al ministrului finanțelor și a viceministrului mediului nr.103/56 din 3 iulie 2017.

Spre restituire, vor fi supuse doar plățile pentru poluarea mediului încasate la conturile trezoreriale până la 31 decembrie 2016.

Restituirea plăților se va iniția în baza cererilor depuse de către contribuabili la Ministerul Mediului.
Cererea va conține informații despre:

  • denumirea plătitorului;
  • codul fiscal al plătitorului;
  • adresa plătitorului, date de contact;
  • cuantumul sumei plăților pentru poluarea mediului, care urmează a fi restituită;
  • rechizitele bancare la care urmează a fi restituite mijloacele bănești.

Totodată, vor fi anexate la cerere, acte ce confirmă achitarea în plus a plăților respective, precum și necesitatea restituirii sumei achitate.

Dacă cererea depusă nu va întruni toate cerințele necesare prevăzute de Regulament, creând astfel condiții de imposibilitate de restuire a sumei plătite în plus sau eronat, Ministerul Finanțelor va anunța contribuabilul în termen de 20 de zile lucrătoare despre motivele în cauză.

Posibilitatea de restituire este valabilă timp de 6 ani, din momentul achitării plății în plus sau eronat, iar cererea depusă după expirarea termenului de 6 ani este nevalabilă.

Determinarea plăților achitate în plus sau eronat stabilite la art.11 din Legea nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului se exercită de către organul vamal, iar celelalte de către Ministerul Mediului. Copiile cererilor care țin de competența Serviciului Vamal, recepționate de către Ministerul Finațelor vor fi expediate timp de 5 zile lucrătoare organului vamal, care va examina și informa Ministerul Finanțelor timp de 10 zile lucrătoare, despre sumele acceptate sau lipsa sumelor pasibile restituirii.

În termen de până la 3 zile lucrătoare de la confirmarea sumelor spre restituire, Ministerul Mediului va perfecta documentul de plată în vederea restituirii sumei achitate în plus sau eronat și le va prezenta Trezoreriei Teritoriale Chișinău - bugetul de stat, care la rândul său va executa transferul mijloacelor bănești la contul bancar al contribuabilului.

Solicitantul care va depune cererea de restiture, nu va trebui să aibă restanțe la bugetul public național, în caz contrar Serviciul Vamal și Serviciul Fiscal de Stat vor întreprinde măsurile de rigoare ce se impun conform legislației în vigoare, inclusiv perceperea prin modalitățile de executare silită a obligațiilor la buget.

În Monitorul Oficial din 14 iulie 2017 a fost publicat Regulamentul privind restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat, care a fost aprobat conform Ordinului comun al ministrului finanțelor și a viceministrului mediului nr.103/56 din 3 iulie 2017.

Spre restituire, vor fi supuse doar plățile pentru poluarea mediului încasate la conturile trezoreriale până la 31 decembrie 2016.

Restituirea plăților se va iniția în baza cererilor depuse de către contribuabili la Ministerul Mediului.
Cererea va conține informații despre:

  • denumirea plătitorului;
  • codul fiscal al plătitorului;
  • adresa plătitorului, date de contact;
  • cuantumul sumei plăților pentru poluarea mediului, care urmează a fi restituită;
  • rechizitele bancare la care urmează a fi restituite mijloacele bănești.

Totodată, vor fi anexate la cerere, acte ce confirmă achitarea în plus a plăților respective, precum și necesitatea restituirii sumei achitate.

Dacă cererea depusă nu va întruni toate cerințele necesare prevăzute de Regulament, creând astfel condiții de imposibilitate de restuire a sumei plătite în plus sau eronat, Ministerul Finanțelor va anunța contribuabilul în termen de 20 de zile lucrătoare despre motivele în cauză.

Posibilitatea de restituire este valabilă timp de 6 ani, din momentul achitării plății în plus sau eronat, iar cererea depusă după expirarea termenului de 6 ani este nevalabilă.

Determinarea plăților achitate în plus sau eronat stabilite la art.11 din Legea nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului se exercită de către organul vamal, iar celelalte de către Ministerul Mediului. Copiile cererilor care țin de competența Serviciului Vamal, recepționate de către Ministerul Finațelor vor fi expediate timp de 5 zile lucrătoare organului vamal, care va examina și informa Ministerul Finanțelor timp de 10 zile lucrătoare, despre sumele acceptate sau lipsa sumelor pasibile restituirii.

În termen de până la 3 zile lucrătoare de la confirmarea sumelor spre restituire, Ministerul Mediului va perfecta documentul de plată în vederea restituirii sumei achitate în plus sau eronat și le va prezenta Trezoreriei Teritoriale Chișinău - bugetul de stat, care la rândul său va executa transferul mijloacelor bănești la contul bancar al contribuabilului.

Solicitantul care va depune cererea de restiture, nu va trebui să aibă restanțe la bugetul public național, în caz contrar Serviciul Vamal și Serviciul Fiscal de Stat vor întreprinde măsurile de rigoare ce se impun conform legislației în vigoare, inclusiv perceperea prin modalitățile de executare silită a obligațiilor la buget.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...