37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Coşmarul unui contabil – procurarea facturilor fiscale

Coşmarul unui contabil – procurarea facturilor fiscale

19.03.20136.160 views Contabilsef.md

10

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Coşmarul unui contabil - procurarea facturilor fiscale

Am fost să ridic facturile fiscale de la Punctul unic de eliberare a facturilor fiscale a SFS (mun. Chişinău,  şoseaua Hînceşti 53, bir. 51), care deja eliberează nu doar facturi fiscale, dar şi alte formulare tipizate.

Am fost întâmpinată de un rând de vreo 25 persoane (îmi imaginez că acest nu este cel mai mare număr care poate fi) cu nervii încordaţi la maxim. Cred că rândul, în marea majoritatea, a fost format din contabili-şefi şi administratori de întreprinderi, având în vedere că comanda la IFS teritorial  poate fi depusa doar de aceştia, iar persoanele responsabile de ridicarea facturilor fiscale pot fi tot ei  - cel puţin când am trimis o altă persoană mi-a refuzat să primească comandă, cu toate că conform ordinului IFPS nr. 762 din 24.08.2012 (cu modificările ulterioare) se permite de a primi facturile fiscale de către o persoană delegată.

După vreo 40 minute de aşteptare angajata IFS a comunicat că programa informatică s-a blocat şi să nu stăm în rînd. Nimeni nu a plecat, dar s-a început un haos nemaipomenit (învinuiri, strigăte...). Iar oamenii veneau şi veneau...

Orele de muncă a Punctului  unic de eliberare a facturilor fiscale a SFS este stabilit în felul următor 9-15.30, pauza de masă 12-13, adică 5-30 ore de lucru cu contribuabili. Insă angajata Punctului unic de eliberare a facturilor susţine ca ei pleacă  acasă după 18. O cred, nu-mi imaginez cum ar putea fi lăsată să treacă prin acest rînd.

Multe din persoanele din rînd au stat şi ieri, însă nu au putut să-şi ridice facturile fiscale  din cauza că, pur şi simplu, a fost epuizat stocul de facturi fiscale.

Comanda privind facturile fiscale pe care trebuia să o primesc, a fost depusă pe data de 07.03.13, acceptul a fost primit pe data de 13.03.13 (termenul a fost respectat). M- am deplasat sa-mi ridic facturile în aceeaşi zi cu data cînd am primit acceptul comenzii de la IFS teritorial.

Desigur, numărul facturilor fiscale permise spre ridicare va acoperi necesarul pentru cel mult 4 săptămâni (înţeleg că încă suntem norocoşi, alţii ridică şi mai puţin, în raport cu solicitarea şi numărul facturilor utilizate). Nu este clar de ce se taie în aşa mod drastic numărul facturilor fiscale, care sunt principiile de determinare a necesarului de facturi fiscale de către organul fiscal - deci, el decide cum să lucrez, cînd să lucrez, sau în genere o să lucrez eu sau nu. De ce nu fac aşa cum s-a făcut la restul formularelor cu regim special care sunt eliberate de organul fiscal fiscal – punctul 8 din ordinul IFSP nr. 141 din 05.02.2013 menţionează că se interzice acceptarea parţială a cantităţii de formulare solicitate .

După ce am supraveţuit acestui rînd mi s-a comunicat că ei încă nu au informaţia privind lista comenzilor de azi...

Aşadar, mâine voi merge din nou la ei, cred că după masă, sper că vor fi liste, facturi, programă şi NERVI....

   Ultimele 6 luni suntem martorii unei situaţii foarte complicate privind ridicarea facturilor fiscale, care deja s-a stabilit şi nu se văd careva premise că situaţia se va schimba în viitorul apropiat. Factura fiscală este un document de importanţă primordială în activitatea unei entităţi economice.

    Dacă de rezumat în 2 cuvinte, lipsa acesteia duce la blocarea activităţii entităţii economice (TVA, imposibilitatea vânzărilor, nu este factura nu este vânzare, nu este vânzare nu sânt bani, etc.)

     Pe când toate deciziile ce ţin de factura fiscală (în particular şi formularele tipizate de strictă evidenţă, în general) trebuie luate la cel mai înalt nivel. Toate reformările trebuie să fie derulate printr-un proces bine gândit.

   Oare aşa decizii care se resfrîng imediat asupra activităţii unei entităţi pot fi luat fără dezbateri îndelungate?

    De fapt, înăsprirea primirii facturilor fiscale se datorează intensificării luptei împotriva evaziunii fiscale prin intermediul firmelor fantomă, şi deseori  este folosită ca o pârghie de achitare a datoriilor faţă de bugetul public de stat (daca are datorii entitatea nu se acceptă comanda). Realitatea, insă, este mai dură; posibil că prin aceste acţiuni s-a micşorat numărul firmelor fantomă, dar pe de altă parte se creează alte probleme, care în timp pot evolua. De exemplu,  în ultima perioada entităţile economice se confruntă cu problema că firmele nu pot elibera facturi fiscale pentru serviciile efectuate, din cauza lipsei lor, iar în unele cazuri sînt nevoite să primească stocuri fără documente pentru nu a întrerupe activitatea (iar alţii pot în general să-şi stopeze activitatea). Prin urmare apar situaţii cînd de la furnizor a fost primită factura pentru servicii cu luna următoare, deci cine în situaţia dată are de pierdut? Totodată această situaţie impune pe agenţii economici şi la alte rezolvari ale problemei - la primirea marfurilor şi serviciilor fără documente, respectiv achitări în numerar, deci iarăşii, cine pierde în situaţia dată?

    Un alt aspect dureros este faptul că cu aceste probleme se confruntă firmele care încearcă să lucreze corect, să achite la timp impozitele, să-şi dezvolte afacerile, însă la noi toţi sînt puşi în acelaşi rînd. 

    Chiar dacă o entitate a săvîrşit,  o dată, o încălcare, nu însemnă că trebuie lezată de dreptul de a primi facturi. În această privinţă chiar este un caz de judecată  ajuns la Curtea Supremă de Justiţie.

     Oare nu e posibil ca listele agentilor economici care deja au permisiunea de a ridica facturile fiscale sa fie expediate prin posta electronica, nu transmise fizic?

    Avem situatia ca agentul economic cunoaste numarul comezii de la IFS teritorial, iar Punctul unic de eliberare a facturilor fiscale a IFS- Nu. Ca rezultat  procesul dureaza...

    Fiecare zi de astepare este o incercare dificila pentru entitatea economice, avînd în vedere ca comanda pentru facturi se accepta de IFS teritoriale, cind stocul deţinut de agentul economic este la limită.

    Atragem atenţia la faptul că la Punctul unic de eliberare a facturilor fiscale deja se eliberează practic toate formularele cu regim special, iar numărul angajaţilor care se ocupă nemijlocit de procesul de eliberare a rămas acelaşi .

     Este evident că această situaţie este rezultatul unui proces care nu a fost analizat în detaliu, nu au fost create condiţii necesare pentru derularea lui într-un mod normal.

     A fost omis faptul că de activitatea fiecărei entităţi economice în parte, depinde bunăstarea unei societăţi civilizate.

              Buza Corina, contabilsef.md

Coşmarul unui contabil - procurarea facturilor fiscale

Am fost să ridic facturile fiscale de la Punctul unic de eliberare a facturilor fiscale a SFS (mun. Chişinău,  şoseaua Hînceşti 53, bir. 51), care deja eliberează nu doar facturi fiscale, dar şi alte formulare tipizate.

Am fost întâmpinată de un rând de vreo 25 persoane (îmi imaginez că acest nu este cel mai mare număr care poate fi) cu nervii încordaţi la maxim. Cred că rândul, în marea majoritatea, a fost format din contabili-şefi şi administratori de întreprinderi, având în vedere că comanda la IFS teritorial  poate fi depusa doar de aceştia, iar persoanele responsabile de ridicarea facturilor fiscale pot fi tot ei  - cel puţin când am trimis o altă persoană mi-a refuzat să primească comandă, cu toate că conform ordinului IFPS nr. 762 din 24.08.2012 (cu modificările ulterioare) se permite de a primi facturile fiscale de către o persoană delegată.

După vreo 40 minute de aşteptare angajata IFS a comunicat că programa informatică s-a blocat şi să nu stăm în rînd. Nimeni nu a plecat, dar s-a început un haos nemaipomenit (învinuiri, strigăte...). Iar oamenii veneau şi veneau...

Orele de muncă a Punctului  unic de eliberare a facturilor fiscale a SFS este stabilit în felul următor 9-15.30, pauza de masă 12-13, adică 5-30 ore de lucru cu contribuabili. Insă angajata Punctului unic de eliberare a facturilor susţine ca ei pleacă  acasă după 18. O cred, nu-mi imaginez cum ar putea fi lăsată să treacă prin acest rînd.

Multe din persoanele din rînd au stat şi ieri, însă nu au putut să-şi ridice facturile fiscale  din cauza că, pur şi simplu, a fost epuizat stocul de facturi fiscale.

Comanda privind facturile fiscale pe care trebuia să o primesc, a fost depusă pe data de 07.03.13, acceptul a fost primit pe data de 13.03.13 (termenul a fost respectat). M- am deplasat sa-mi ridic facturile în aceeaşi zi cu data cînd am primit acceptul comenzii de la IFS teritorial.

Desigur, numărul facturilor fiscale permise spre ridicare va acoperi necesarul pentru cel mult 4 săptămâni (înţeleg că încă suntem norocoşi, alţii ridică şi mai puţin, în raport cu solicitarea şi numărul facturilor utilizate). Nu este clar de ce se taie în aşa mod drastic numărul facturilor fiscale, care sunt principiile de determinare a necesarului de facturi fiscale de către organul fiscal - deci, el decide cum să lucrez, cînd să lucrez, sau în genere o să lucrez eu sau nu. De ce nu fac aşa cum s-a făcut la restul formularelor cu regim special care sunt eliberate de organul fiscal fiscal – punctul 8 din ordinul IFSP nr. 141 din 05.02.2013 menţionează că se interzice acceptarea parţială a cantităţii de formulare solicitate .

După ce am supraveţuit acestui rînd mi s-a comunicat că ei încă nu au informaţia privind lista comenzilor de azi...

Aşadar, mâine voi merge din nou la ei, cred că după masă, sper că vor fi liste, facturi, programă şi NERVI....

   Ultimele 6 luni suntem martorii unei situaţii foarte complicate privind ridicarea facturilor fiscale, care deja s-a stabilit şi nu se văd careva premise că situaţia se va schimba în viitorul apropiat. Factura fiscală este un document de importanţă primordială în activitatea unei entităţi economice.

    Dacă de rezumat în 2 cuvinte, lipsa acesteia duce la blocarea activităţii entităţii economice (TVA, imposibilitatea vânzărilor, nu este factura nu este vânzare, nu este vânzare nu sânt bani, etc.)

     Pe când toate deciziile ce ţin de factura fiscală (în particular şi formularele tipizate de strictă evidenţă, în general) trebuie luate la cel mai înalt nivel. Toate reformările trebuie să fie derulate printr-un proces bine gândit.

   Oare aşa decizii care se resfrîng imediat asupra activităţii unei entităţi pot fi luat fără dezbateri îndelungate?

    De fapt, înăsprirea primirii facturilor fiscale se datorează intensificării luptei împotriva evaziunii fiscale prin intermediul firmelor fantomă, şi deseori  este folosită ca o pârghie de achitare a datoriilor faţă de bugetul public de stat (daca are datorii entitatea nu se acceptă comanda). Realitatea, insă, este mai dură; posibil că prin aceste acţiuni s-a micşorat numărul firmelor fantomă, dar pe de altă parte se creează alte probleme, care în timp pot evolua. De exemplu,  în ultima perioada entităţile economice se confruntă cu problema că firmele nu pot elibera facturi fiscale pentru serviciile efectuate, din cauza lipsei lor, iar în unele cazuri sînt nevoite să primească stocuri fără documente pentru nu a întrerupe activitatea (iar alţii pot în general să-şi stopeze activitatea). Prin urmare apar situaţii cînd de la furnizor a fost primită factura pentru servicii cu luna următoare, deci cine în situaţia dată are de pierdut? Totodată această situaţie impune pe agenţii economici şi la alte rezolvari ale problemei - la primirea marfurilor şi serviciilor fără documente, respectiv achitări în numerar, deci iarăşii, cine pierde în situaţia dată?

    Un alt aspect dureros este faptul că cu aceste probleme se confruntă firmele care încearcă să lucreze corect, să achite la timp impozitele, să-şi dezvolte afacerile, însă la noi toţi sînt puşi în acelaşi rînd. 

    Chiar dacă o entitate a săvîrşit,  o dată, o încălcare, nu însemnă că trebuie lezată de dreptul de a primi facturi. În această privinţă chiar este un caz de judecată  ajuns la Curtea Supremă de Justiţie.

     Oare nu e posibil ca listele agentilor economici care deja au permisiunea de a ridica facturile fiscale sa fie expediate prin posta electronica, nu transmise fizic?

    Avem situatia ca agentul economic cunoaste numarul comezii de la IFS teritorial, iar Punctul unic de eliberare a facturilor fiscale a IFS- Nu. Ca rezultat  procesul dureaza...

    Fiecare zi de astepare este o incercare dificila pentru entitatea economice, avînd în vedere ca comanda pentru facturi se accepta de IFS teritoriale, cind stocul deţinut de agentul economic este la limită.

    Atragem atenţia la faptul că la Punctul unic de eliberare a facturilor fiscale deja se eliberează practic toate formularele cu regim special, iar numărul angajaţilor care se ocupă nemijlocit de procesul de eliberare a rămas acelaşi .

     Este evident că această situaţie este rezultatul unui proces care nu a fost analizat în detaliu, nu au fost create condiţii necesare pentru derularea lui într-un mod normal.

     A fost omis faptul că de activitatea fiecărei entităţi economice în parte, depinde bunăstarea unei societăţi civilizate.

              Buza Corina, contabilsef.md

Comentarii

 1. Petru spune:

  Chiar intradevar este o bataie de joc, la o firma prima data mia dat 1 factura, a 2 oara 5 facturi, apoi mia dat 20 facturi. Si pentru aceasta de fiecare data pierzi o gramada de timp, depune comanda, urmareste sa fie acceptata, apoi dute si sta in rind, iar firmele cele care trebuie ma inchipui ca oricum primesc facturile in cantitati care trebuie si inca fara rinduri si pierderi de timp. Biurocratie. …………

 2. Гимпу spune:

  Такого маразма как получения достаточного для работы налоговых накладных нет ни в одной стране мира,как в Молдове.Но всё равно коррупция процветает,особняки строят,чиновники декларации о доходах не сдают,налоги растут,а налогоплательщики становятся банкротами,да ещё над ними издеваются при выдаче бланков.

 3. diana spune:

  bine scris!
  e o situatie foarte neplacuta…

 4. Алена spune:

  Неужели в нашей стране перевелись здравомыслящие люди? Ведь такой порядок получения накладных ставит палки в колеса именно нормально работающим структурам, а кому надо для отмыва и тд – они продолжают в том же духе!!! К сожалению, это безобразие – свидетельство отсутствия квалифицированных специалистов в структурах власти ПЕЧАЛЬНО!!!

 5. zzz spune:

  SI ce straniu ca fiecare sector cu cerintele sale – macar ca ordinul este unu, si acel cind il citesti ti se creaza impresia ca toti sint hoti, si imi incipui ca la toti sa respecta toate cerintile, ca trebuie de pus posturi fiscale, urmarit vinzarile, etc – pai cam se primeste ca pentru fiecare contribuabil trebuie un inspector fiscal. Deci statul mai intii sa se invete corect si trasparent sa cheltuie banii publici, iar apoi oamenii o sa achite impozite. Cum credeti daca eu stiu ca platesc impozite si aceste impozite sint insusiti de functionarii de stat, o sa mai vreau oare sa achit aceste impozite? Este o bataie de joc de oameni. Plus la acea stind in rind vin altii care trec fara rind, te enerveaza si mai tare.
  Oare de ce nu implementeaza la noi asa cum este peste hotare – ai venit ti-ai luat un biletel iti astepti rindul, nu la noi toti au intrebari, neamuri, relatii, etc.

 6. Victoria spune:

  E foarte revoltatoare situatia aceasta….Insa,pina la urma-de loc nu e kestia in rinduri,neamuri, biurocratie s.a.,etct…Aceasta a fost,este si va fi tot timpul,din pacate…Apare intrebarea:De ce,pentru a primi niste HIRTII (doar,pina la urma blanchetele de stricta evidenta is niste hirtii…),care le-au inventat organele de control ,trebue noi,cei,care ii intretinem,si datorita carora ei au posibilitatea de a ne contola si pedepsi,trebue sa trecem prin injosirile acestea cu primirea blanchetelor???!!!….Se intimpla aceasta,ca noi,contribuabilii tacem si rabdam!!!…E greu de schimbat ceva in tara,unde in toate structurile de stat,acum, e un haos complect-fac ce vor si nu e pedepsit nimeni pentru greselile si erorile ce le comit….Dar,din noi,contribuabili,fac niste infractori si ne injosesc in fiecare structura de Stat!!!…. Stimati,Domni, de la FISC,M.F., Statistica s.a., invatati-va a lucra cu OAMENII si apoi numai o sa pretindeti la stima din partea noastra!!!

 7. Mariana spune:

  Dar oare domnii de la fisc au auzit de programare online? Cind se poate de lucrat fara ca o multime de oameni sa steiei sa piarda timpul si nervii la usa. Cu asa haos nu ajungem departe

 8. ecaterina spune:

  este bine spus, eu spre exemplu am o firma de constructii in anul 2013 mi sau eliberat facturi de 4 ori de la inceputul anului un exemplar apoi de 3 ori cite doua exemplare se numeste bataie de joc de a fi contabil, se intreaba cind sa lucrezi?

 9. AnaB. spune:

  Probabil ca multi contabili din tara noastra vor simti ca problemele lor nu raman fara atentie. Datorita faptului ca exista pagina electronica contabilsef.md, cu oameni care se dedica trup si suflet informarii zi de zi, specialisii pot discuta o problema, deci exista si o cale de rezolvare. Este foarte dificila situatia cand ai impresia sa te zbati si nu te aude nimeni, nimanui nu-i pasa. Imi place ca printr-un limbaj simplu si accesibil este postat un mesaj puternic catre intreaga comunitate. Speram ca mesajul sa ajunga la fisc si situatia sa se schimbe cat de curand posibil.

 10. Adrian spune:

  Buna , spunetimi va rog de unde pot procura: Registrul formularelor de stricta evidenta si Jurnal de controale? Adresa va rog de unde pot sa le procur…

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...