37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   CNAS este deschisă dialogului cu plătitorii de contribuţii la BASS

CNAS este deschisă dialogului cu plătitorii de contribuţii la BASS

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conducerea Casei Naţionale de Asigurări Sociale este deschisă dialogului cu plătitorii de contribuţii la BASS şi întîlnirile vor fi desfăşurare periodic, a declarat Preşedintele CNAS, Maria Borta, în timpul întîlnirii cu plătitorii de contribuţii la BASS de la sfîrşitul anului 2014. Scopul întîlnirilor constă în realizarea politicii de informare a mediului de afaceri asupra modificărilor în legislaţia sistemului public de asigurări sociale şi de elaborare şi implementare a serviciilor electronice.

În cadrul întîlnirii au fost aduse la cunoştinţă modificările operate în Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489 -XIV din 08.07.1999, care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2015. Potrivit modificărilor operate, începînd cu luna ianuarie 2015, angajatorii, indiferent de tipul de proprietate şi de forma organizatorico-juridică, inclusiv, plătitorii - persoane fizice (întreprinzătorii individuali, avocaţii, notarii publici, executorii judecătoreşti, mediatorii), care au persoane angajate prin contract individual de muncă ori alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestări servicii vor prezenta lunar declaraţiile privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi declaraţiile persoanelor asigurate. Termenul de prezentare a declaraţiilor lunare este pînă la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune. Însă, persoanele fizice - întreprinzători individuali, avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, mediatori, care au obţinut dreptul de a desfăşura activitate în modul stabilit de lege  şi care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă ori alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestări servicii, vor prezenta declaraţiile ca în prezent. Astfel, aceştia vor prezenta declaraţia privind calcularea  contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, forma BASS-AN,  odată pe an, pînă la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune.

La fel, a fost efectuată o prezentare a modului de înregistrare şi de prezentare electronică a declaraţiilor în cadrul SIA "E - Raportare".

Participanţii la întîlnire au adresat întrebări şi au solicitat concretizări. Unele din aceste întrebări sînt expuse mai jos.

Întrebare: Este obligatorie prezentarea electronică a declaraţiilor cu aplicarea semnăturii electronice?
Răspuns: Entităţile, care au mai mult de 10 persoane angajate, începînd cu 1 ianuarie 2015 vor prezenta obligatoriu declaraţiile forma BASS şi forma REV-5 în mod electronic cu aplicarea semnăturii electronice în cadrul SIA „E-Raportare". Pentru celelalte entităţi aceasta va fi opţional.

Întrebare: De ce nu se achită contribuţiile la BASS la un cont unic?
Răspuns: CNAS va examina această întrebare în comun cu organele de resort. Actualmente, contribuţiile datorate de angajator se transferă la clasificaţia de venituri bugetare 11201 şi contribuţiile individuale la clasificaţia de venituri bugetare 11202. În cazul în care sumele din eroare au fost transferate integral la una din clasificaţiile menţionate, la cererea plătitorilor se efectuează  transferul, de pe un cont pe altul, al sumelor plătite în cadrul bugetului asigurărilor sociale de stat şi pentru perioada de la data achitării şi pînă la data transferului efectiv majorări de întîrziere (penalităţi) nu se calculează sau dacă s-au calculat acestea se recalculează.

Întrebare:  Plătitorii - persoanele juridice, care nu activează sînt obligate să prezinte declaraţii lunare în care toţi indicatorii au valoarea egală cu „0"?
Răspuns: Nu, dacă înregistrează suspendarea activităţii. În conformitate cu prevederile pct. 7 anexa nr. 3 al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 329 din 23.12.2013, precum şi proiectului Legii  bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, pentru perioada de suspendare a activităţii, plătitorii sînt scutiţi de prezentarea declaraţiilor. Suspendarea activităţii se efectuează potrivit prevederilor art. 18 al Legii privind înregistrarea persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali nr. 220 din 08.07.2007.

Întrebare:  Se preconizează preluarea stabilirii şi plăţii tuturor indemnizaţiilor temporare de muncă de către CNAS?
Răspuns:  Da. Preluarea indemnizaţiilor menţionate se efectuează pe etape. În anul 2014 s-a trecut la CNAS stabilirea şi plata indemnizaţiilor de maternitate. Începînd cu 1 ianuarie 2015 se implementează prezentarea declaraţiilor lunare.

Comentarii

  1. petru spune:

    Aberatii. Cine a ştiut despre aceasta întîlnire. Numai pe cei a convent. În ultimul timp legislaţia în acest domeniu devine tot mai complicată şi anevoioasă. Foarte multe raportări, super calcule cu indemnizaţii. Dar ce răspunsuri am primit ap nu ştii ce să faci să plîngi să să rîzi

  2. Olga spune:

    Cind aud de CNAS , ap ma apuca durerea de cap. Asa au complicat viata contabilului, nici nu am cuvinte.
    Ce folos ca prezentam REV5, iar din anul acesta lunar, ca pe pensionarii oricum ii pun sa aduca certificate, chiar ieri ma sunat un fost angajat care iese la pensie si a cerut certificate pentru salariu din 2010. De ce se intreaba, daca ei au deja aceasta informatie? ca sa chinuie batrinii???? nu aveti soviste!!!!!

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...