37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   CNAS a înregistrat o creştere a veniturilor în sumă de 365,7 mil. lei

CNAS a înregistrat o creştere a veniturilor în sumă de 365,7 mil. lei

28.04.2017452 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

    Pe parcursul primelor 3 luni ale anului 2017 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 4435,2 mil. lei, ceea ce reprezintă 25,3% din suma anuală aprobată de 17513,8 mil. lei.

    Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 2592,1 mil. lei, sau 22,7% din suma anuală aprobată de 11403,7 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2016, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în anul curent a înregistrat o creştere cu 365,7 mil. lei sau cu 16,4%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 1841,8 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

  • 1296,8 mil. lei - destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 24,9% din suma anuală aprobată pe anul 2017 de 5206,6 mil. lei, şi sunt cu 350,7 mil. lei (37,1%) mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent;
  • 545,0 mil. lei (60,7% din suma anuală aprobată pentru anul 2017 de 898,6 mil. lei) - destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii, precum şi pentru acoperirea decalajului temporar de casă a mijloacelor financiare în BASS în perioada de plată a prestaţiilor sociale.

    Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 4316,3 mil. lei sau 24,6% din suma anuală aprobată de 17513,8 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2016, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului curent a fost mai mare cu 699,7 mil. lei sau cu 19,3%.

    Casa Naţională de Asigurări Sociale şi-a onorat integral obligaţiile financiare faţă de beneficiari şi toate tipurile de prestaţii sociale au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe.
În primele 3 luni ale anului 2017 veniturile totale executate au depăşit cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 118,9 mil. lei.
Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia de 1 aprilie 2017 a constituit 245,2 mil. lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...