37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Clasamentul investiţiilor străine în Republica Moldova

Clasamentul investiţiilor străine în Republica Moldova

16.10.20135.565 views ECOnomist.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Clasamentul investiţiilor străine în Republica Moldova

Republica Moldova se bucură de o aşezare geografică favorabilă, de o calitate bună a solului, de o forţă de muncă ieftină şi relativ înalt calificată şi de un potenţial ştiinţific înalt, factori prielnici pentru efectuarea unor investiţii însemnate în economie. Însă, aceştia nu sunt pe deplin valorificaţi la justa lor valoare şi asta se reflectă asupra volumului şi calităţii investiţiilor.

Conform situaţiei la data de unu septembrie, 2013, Registrul de stat conţine informaţii despre 163 562 persoane juridice şi întreprinzători individuali, dintre care: 83 228 sunt societăţi cu răspundere limitată, 65 381 - întreprinzători individual, 4 670 - societăţi pe acţiuni, 3 993 - cooperative (cooperative de producţie, cooperative de consum şi cooperative de întreprinzător), 1 503 - întreprinderi de stat şi municipale,  1 667 - organizaţii necomerciale şi 3 120 de alte genuri de întreprinderi (filiale, reprezentanţe, societăţi în nume colectiv, societăţi în comandită, întreprinderi de arendă, întreprinderi inter-gospodăreşti, colhozuri, asociaţii de gospodării ţărăneşti şi alte întreprinderi). Descifrarea pe unităţile administrativ-teritoriale este reprezentată în tabelul de mai jos.

 

Numărul întreprinderilor din Registrul de stat la 01.09.2013

 

 

 

În Registrul de stat în ultimii cinci ani s-a atenuat o scădere a noilor afaceri. În a. 2009 sau înregistrat 4890 agenţi economici (a.e.), 2010 - 4258 a. e., 2011 –  4553 a. e., 2012 – 4139  a. e., iar pentru anul 2013 în perioada ianuarie – august sau înregistrat un număr de  4246 de agenţi economici ce înviorează sectorul investiţional.

Dacă să analizăm situaţia radierii întreprinderilor, informaţia este la fel de alarmantă. Tot mai multe persoane doresc lichidarea afacerilor. Evoluţia se prezintă în următoarea ipostază. În 2009 au fost radiaţi 2228 agenţi economici (a. e.), 2010 – 1935 a. e., 2011 – 2405 a. e., 2012 –  2262 a. e., iar pentru anul 2013 în perioada ianuarie – septembrie au fost radiaţi 1857 de agenţi economici din registrul de stat.

 

Cele mai multe întreprinderi cu capital străin sunt din România

nia

Conform situaţiei la 1 septembrie 2013 în Republica Moldova sunt înregistrate 8885  întreprinderi cu capital străin. Capitalul investiţional este de circa 9995 mil. lei, conform datele Camerei Înregistrării de Stat.

 

Clasamentul după numărul de întreprinderi

 

 

Cele mai multe întreprinderi cu investiţii străine au ca ţară de origine România (1381 de întreprinderi), Italia (1013 întreprinderi) şi Turcia( 977 întreprinderi). După volumul capitalului investit, în top se află Italia 1330,9 mil. lei, Rusia 970,7 mil., lei, Cipru 811,8 mil.. lei.

După volumul investiţiilor în capitalul social, în top se află Olanda. Capitalul social investit de către această ţară constituie 2081,1 mil.. lei urmată de Italia cu 1330,50mil.. lei, Rusia cu 970,7  mil. lei.

 

Clasamentul după volum

 

 

 

 

Cifra investiţiilor directe este exagerată

 

În opinia directorului executiv al Asociaţiei Investitorilor Străini din Moldova, Dinu Armaşu, exprimată în cadrul unui interviu pentru revista Profit, cifra privind investiţiile directe în Republica Moldova este exagerată.

,,Statisticile oficiale spun că stocul investiţiilor străine directe depăşeşte cifra de două mld. euro. Dar, având în vedere faptul că multe investiţii străine vin din zonele off-shore, iar originea capitalului acestora deseori este Moldova, consider această cifră exagerată, cea a investiţiilor străine directe „clasice”, în opinia mea, fiind în jur de 1,3 mld. euro. Din sondajele pe cale le efectuăm periodic, nivelul total al investiţiilor membrilor Asociaţiei în economia Republicii Moldova se ridică la puţin peste jumătate din această sumă - 700 mil. euro. Companiile membre ale Asociaţiei au în total circa 11 mii de angajaţi....', a menţionat acesta.

 

Investiţiile străine –  şansă de depăşire a subdezvoltării economice, care poate fi ratată

 

Pe lângă atribuţiile principale de atragere a investiţiilor în economie, statul trebuie să-şi axeze atenţia şi asupra optimizării şi simplificării continue a procedurii de înregistrare, reorganizare a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, ajustând-o la standardele Uniunii Europene. Reformarea până la rădăcină a cadrului juridic-legislativ pentru a asigura o protecţie eficientă a concurenţei, modernizarea reglementării relaţiilor de muncă, armonizarea legislaţiei fiscale, transparenţa în deciziile de organizare a tenderelor din partea autorităţilor statale, stârpirea birocraţiei şi corupţiei. Cazurile companiei "Dra Draexlmaier Automotive" , care a avut anul trecut unele dificultăţi survenite din atitudinea ostilă a Fiscului dar şi cazurile de privatizare absolut netransparentă a Băncii de Economii şi de concesionare a Aeroportului Internaţional Chişinău, nu îmbunătăţesc cu nimic imaginea ţării ca destinaţie pentru investiţii.

Şi acesta este un lucru profund regretabil, deoarece vecinătatea imediată cu Uniunea Europeană, sursă importantă de capital, oferă o oportunitate remarcabilă pentru Republica Moldova de a atrage investiţii cu ajutorul cărora să depăşească starea de subdezvoltare economică.

Comentarii

  1. Diacon Ion spune:

    Buna ziua ,am un proect elobarat personal de mine ,ma poate ajuta cineva sa comunic ,shi sa ma informez pe margine,cui ash putea sal prezint ,Multumesc anticipat …..

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...