37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Cine sunt obligați să utilizeze mașini de casă și control? Ce amenzi riscă

Cine sunt obligați să utilizeze mașini de casă și control? Ce amenzi riscă

30.03.2017929 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform prevederilor art. 8 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, contribuabilul este obligat să ţină contabilitatea conform formelor şi modului stabilit de legislaţie, să efectueze încasările băneşti în numerar prin intermediul dispozitivelor şi sistemelor pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar (mașini de casă și control (MCC), Sistemul informatic "Gateway fiscal"), respectând reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi de control.

Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 stabileşte că contribuabilii care, potrivit legislaţiei în vigoare, au obligativitatea ţinerii contabilităţii sunt obligaţi să efectueze decontările băneşti în numerar cu utilizarea MCC cu memorie fiscală.

La fel, conform prevederilor pct. 4 din Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar, anexa nr.5 la Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998, la efectuarea decontărilor băneşti în numerar pentru operaţiunile economice cu plătitorii, contribuabilii sunt obligaţi să utilizeze MCC, eliberând plătitorilor bonurile de casă emise de acestea.

Activităţi care permit efectuarea decontărilor băneşti fără aplicarea MCC

Pct. 6 din Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar stabileşte că se permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar, fără aplicarea MCC, la desfăşurarea următoarelor activități:

 • Comercializarea către populaţie a produselor agricole crescute de agenţii economici pe terenurile proprii sau arendate - în pieţe, iarmaroace şi alte locuri autorizate de organele administraţiei publice locale.
 • Comercializarea de către gospodăriile ţărăneşti (de fermier) a produselor agricole altor agenţi economici, precum şi serviciile pentru agricultură prestate de acestea, cu eliberarea bonurilor de plată.
 • Comercializarea obiectelor de cult religios şi a literaturii religioase, ritualurile şi ceremoniile efectuate de către organizaţiile religioase în locaşurile de cult.
 • Comercializarea ziarelor, revistelor, biletelor de loterie.
 • Serviciile prestate de transportul în comun urban în baza biletelor şi/sau abonamentelor de călătorie (la preţ fix, executate în mod tipografic).
 • Serviciile veterinare, serviciile de reparare urgentă a spaţiului locativ, instalaţiilor inginereşti, mobilierului, tehnicii de uz casnic, prestate de agenţii economici populaţiei deplasându-se la clientelă, cu eliberarea bonurilor de plată.
 • Desfăşurarea activităţii farmaceutice în punctele medicale din localităţile rurale în care nu sunt farmacii, cu eliberarea bonurilor de plată.
 • Activităţile desfăşurate de titularii patentelor pe baza patentei de întreprinzător.
 • Activităţile pentru care sistemele de evidenţă şi gestiune computerizată asigură emiterea facturilor fiscale pe hârtie specială cu însemne de protecţie, imprimând seria şi numărul facturii fiscale din diapazonul atribuit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, care îndeplinesc şi funcţia bonurilor de plată (achitare în numerar).
 • Activitatea instituţiilor financiare care se licenţiază şi se reglementează prin actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, cu excepţia operaţiunilor de schimb valutar către persoanele fizice.
 • Recepţionarea (colectarea) plăţilor fiscale obligatorii, precum şi a plăţilor nefiscale de către organele fiscale şi/sau primării, cu eliberarea documentelor de evidenţă strictă ale Serviciului Fiscal de Stat.

Unde se înregistrează MCC?

În conformitate cu prevederile pct. 18 din Regulamentul cu privire la modul de înregistrare şi exercitare a controlului asupra utilizării maşinilor de casă şi control, persoanele fizice ce desfăşoară activitate independentă înregistrează MCC la subdiviziunea SFS în a cărui rază teritorială de deservire îşi are adresa de domiciliu/reşedinţă.

Sancţiuni pentru neutilizarea MCC

Potrivit prevederilor art. 254 alin. (2) din Codul fiscal, efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără utilizarea MCC existente se sancţionează cu amendă de 5.000 de lei.

Contribuabilul va fi sancționat cu amendă de 7.000 de lei dacă efectuează încasări băneşti în numerar, în lipsa MCC, chiar dacă actele normative în vigoare prevăd folosirea acesteia.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...